Kampen om kundene står i butikken, og de beste produsentene fremmer varene smartere enn resten. Her er sjekklisten for sjekklister – som sikrer effektive butikkbesøk og legger grunnlaget for bedre analyse og beste praksis.

Contendo har utviklet løsningen Leading the Team, som er en app for butikkbesøk og produktfremming, der kjedeledelsen enkelt kan analysere innrapportert informasjon og dele beste praksis.


Vi blir ofte utfordret på hva som er den optimale sjekklisten for et butikkbesøk. Nå tar vi utfordringen og presenterer en guide til hvordan produktfremming kan bli forbedret. Den er basert på lærdommer vi har trukket etter mer enn ti års nærkontakt og rådgivning for noen av landets største butikkjeder.


1. Ha en fast agenda

Første bud er å innse fordelene ved å ha en fast struktur på butikkbesøkene, og ikke bare la disse være et resultat av konsulentens forgodtbefinnende. Et fast sett med sjekkpunkter gir god struktur på butikkbesøkene og effektiv tidsbruk. En fast agenda ivaretar også helheten – og dere unngår at viktige ting blir glemt i en travel hverdag.


2. Fokusér på kundeopplevelsen

I Contendo er kundeopplevelsen i sentrum for alt vi tenker og gjør, og da mener vi våre kunders kunder. Vi er overbevist om at den gode kundeopplevelsen ivaretar noe dypt menneskelig, og derigjennom skaper lojalitet og hindrer at man ender opp i en nedadgående prisspiral.


Hvordan dette omsettes i praksis til et punkt på en sjekkliste vil være unikt for hvert produkt. Tenk gjennom hva som er driverne for den gode kundeopplevelsen for hvert enkelt produkt: Er det presentasjon? Er det nærhet til komplementære produkter? Er det spesielle produkter som selger relativt godt i en spesiell butikk, og som man må være obs på å følge opp mer enn andre?

 

LES OGSÅ: 5 spørsmål som avgjør om din produktfremming vinner slaget i butikken

 

(Artikkelen fortsetter under bildet)

 

Serious staff woman wrting on notepad at supermarket

 

Papir eller app? Hva skal du følge opp de nærmeste dagene? Er det noen av avvikene som må håndteres straks? Bytter du ut skriveblokk med digitale verktøy går dokumentasjonen raskere og du kan få automatiske varslinger.


3. Gjør klar for kampanjer

Skal noen produkter profileres særskilt i løpet av nærmeste fremtid?


4. Notér avvik

Dette kan være avvik fra forventet utvikling. Det kan være avvik i presentasjon av varer. Eller helt andre ting som påvirker salgsutviklingen.


5. Registrer oppfølgingspunkter

Hva skal du følge opp de nærmeste dagene? Er det noen av avvikene som må håndteres straks? De smarte registrerer oppfølging under besøket – i digitale verktøy der de får automatiske varslinger om å gjennomføre de aktuelle handlingene.

 

Book møte om smarte løsninger for retail


6. Avtal neste besøk

Fast agenda for hvert besøk bør inkludere når du skal komme tilbake neste gang. La frekvens være påvirket av behov og ambisjon for butikken.


7. Ta bilder før og etter

Dokumentasjon i form av sjekklister er bra, men bilder sier som kjent mer enn tusen ord. Bilder som deles med kolleger og kjedeledelse er også en svært enkel måte å lære på tvers av organisasjonen og bidra til å etablere beste praksis?


Hvor smart planlegges, gjennomføres og analyseres butikkbesøk hos dere? Ta vår test!

 

sjekkliste for kjedeledere

Kategori: Retail, Leading the Team