For deg som leder kan det være utfordrende å hjelpe dine ansatte på veien til å bli bedre. Det handler ikke om å fortelle dem hva de skal gjøre for å nå sine mål, men stille spørsmål som fører til ettertanke og deretter eierskap til egne aktiviteter.

Konkurransen blant eiendomsmeglere blir stadig tøffere. Her får du tips til hvordan du bør jobbe for å skape flere muligheter, og hvordan du kan bli valgt fremfor en annen aktør etter et kundemøte.

Den klassiske 80/20-regelen brukes innen mange bransjer – også eiendomsmegling. Regelen sier at når 80 % av de ansatte presterer som de 20 % beste, vil salget kunne øke med 55 %. En organisasjon har som regel en gruppe medarbeidere som er topp på prestasjoner over tid (de 20 % best presterende). Dersom du som leder klarer å løfte prestasjonene til de resterende 80 % opp mot det de beste 20 % gjør, vil resultatene økes markant. Interessant, ikke sant?

 

Så hva kan du som leder gjøre for å bygge en kultur der dine ansatte får muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv? Godt verktøy som gjør det mulig for deg å jobbe systematisk og strukturert med coaching-arbeidet i hverdagen, er avgjørende for å lykkes.

Stor verdi i en felles møteplass
Selv om stadig mer skjer digitalt i arbeidshverdagen – og mange føler at de jobber alene, er det fremdeles viktig å samles én til én og som gruppe for å dele informasjon. Ifølge forskere er det slik at selv om verktøyene vi bruker for å kommunisere har utviklet seg, har ikke måten hjernen vår er koblet til informasjon og konsumering av denne utviklet seg. Vi liker å samles for å dele informasjon for å få en felles forståelse for hva som skal gjøres, hvordan og hvorfor. Det gir den enkelte en følelse av å være en del av et felleskap, det gir selskapet et konkurransefortrinn og er mye mer effektivt enn for eksempel et nyhetsbrev. På en felles møteplass, gjerne digital, er det enklere å motivere og inspirerer hverandre – og på den måten spille hverandre bedre. Dersom dette samlingsstedet i tillegg inneholder støtte til deg som leder i form av verdifull data til ditt arbeid med å coache kontorets meglere, ligger mye til rette for å lykkes med jobben.

Hvordan rekruttere og beholde de beste meglerne?

Konkrete arbeidsoppgaver for å bli bedre
Campfire er en Team Management-løsning fra Contendo som er skreddersydd for at du som leder, og den enkelte megler, kan jobbe systematisk med såkalte fokusaktiviteter og 80/20-regelen. Aktivitetene gjør det mulig å se hvor skoen trykker, se hvilke tiltak/fokusaktiviteter som er iverksatt, se om tiltak virker og lage en god arbeidsplan for hver og en. Aktivitetene er tilgjengelig i Campfire – en virtuell møteplass som lar deg ta pulsen på hele organisasjonen, hvor du kan møte dine ansatte og hvor de kan møte hverandre. Her kan du danne deg et helhetsinntrykk av hvordan dere samlet gjør det, og du kan gå inn i detaljer på den enkelte megler.

Slik kan du legge til rette for at meglerne skal bli mer proaktive.

Alle parametere på ett og samme sted
Via mobil og PC har du full oversikt over målbare data og de enkelte arbeidsplanene i Campfire sitt oversiktlige dashboard. Ulike fagsystemer er integrert i løsningen slik at alle parameter du ønsker/trenger fra ulike kilder er samlet på ett og samme sted, noe som er både tidsbesparende, ryddig og oversiktlig.

Du kan se tall fra meglersystemet, og du har tilgang til regnskapssystemet og tilbakemeldinger fra kunder gitt i kundeundersøkelser. Du kan enkelt danne deg et bilde av sammenhenger mellom tiltak og prestasjoner – og du kan komme med korrigerende tiltak. Verktøyet gjør det også enklere for deg å utvikle en god relasjon til de ansatte fordi du kan følge opp tettere, og du kan enklere skape struktur på oppfølgingen av den enkelte.

Dasboard, eiendomsmegling

Ved å ha tilgang til relevante systemer i én og samme løsning kan du som leder danne deg et godt helhetsbilde, samtidig som du har mulighet til å se på detaljer. Denne informasjonen er svært nyttig i coaching av ansatte.

Sammenlign med konkurrenter
Løsningen viser også selskapets markedsandel – et sentralt punkt for å forstå hvordan dere presenterer sammenlignet med konkurrentene. Du får en grafisk fremstilling av hvem konkurrentene deres er, og du kan studere hvorfor de gjør det bedre enn dere. Hvem har solgt noe, lagt ut boliger for salg eller har eiendommer i markedet i ditt område? Du kan sortere på brukt eller fritid i en definert periode. Du kan nøste i hvordan de jobber og deretter legge en plan sammen med de ansatte om hvordan dere kan posisjonere dere. Hva selger de seg inn på? Og hva er våre selling points opp mot de beste i markedet? Systemet gjør det med andre ord mulig å ta bort synsing og istedenfor sette i gang med konkrete arbeidsoppgaver.

Les også: Slik skaffer du nye oppdrag

Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan vi i Contendo hjelper kunder med sine digitaliseringsprosjekt - for å skape gode kundeopplevelser og nå sine mål raskere!