Slik kan du legge til rette for at meglerne skal bli mer proaktive.

En eiendomsmeglers hverdag består av store variasjoner. Noen ganger koker det med oppdrag, mens det andre ganger er svært stille. Så hvordan kan du som leder på et meglerkontor gå frem for å motivere og veilede dine ansatte i rolige og hektiske perioder?  

En eiendomsmeglers hverdag er uten tvil stort sett svært hektisk, og yrket kjennetegnes mer som en livsstil enn en vanlig A4-jobb. Her må det ofte jobbes på litt ukurante tider, gjerne kvelder og helger. Men for mindre etablerte meglere, kan arbeidsmengden variere veldig. Det er da det er viktig å legge gode planer og ha tilgang til løsninger som gjør det enklere å bli mer fremoverlent, selvgående og engasjert på jobb. Ved å legge planer kan man enklere fokusere på daglige oppgaver og rutiner – og utnytte perioder med færre oppdrag til å lære av de beste.

Unngå juks

Intern konkurranse på en arbeidsplass kan være vel og bra, men funn fra nyere forskning viser også at det kan være uheldig å legge til rette for sterk konkurranse internt. Det kommer frem i en lederspalte i Dagens Næringsliv, skrevet av professor ved Handelshøyskolen BI, Bård Kuvaas. Han skriver om at problemet oppstår når ønsket om å vinne blir så sterkt at enkelte velger å jukse fordi alt handler om å være best – koste hva det koste vil.

I en konkurransedrevet hverdag kan det være lett å glemme etikk og moral, og derfor er det svært viktig at meglerne har verktøy tilgjengelig som gjør det mulig å jobbe systematisk og innenfor rammene meglerkontoret setter for å lykkes.


Kilde: www.dn.no/ledelse/jobb

Få svar på hvordan det ligger an
For å kunne legge gode planer og for å få oversikt over nåværende situasjon når det gjelder salg, effektivitet og kundetilfredshet, er det smart å ta i bruk digitale verktøy. Et godt digitalt verktøy kan brukes til å legge planer for konkrete arbeidsoppgaver som vil hjelpe til der skoen trykker. Er det det å ta flere telefoner som gjelder? Hva skal megleren ha fokus på for å få flere oppdrag? Er det kundetilfredsheten som ikke er god nok, og som gjør at nye oppdrag ikke kommer inn? Hvordan ligger megleren an i forhold til de andre – hva må han eller hun bli bedre på for å komme i mål/bli bedre?

Hvordan rekruttere og beholde de beste meglerne?

Legg gode planer i skreddersydd løsning
Vår erfaring viser at et godt digitalt verktøy vil gjøre det enklere for dine ansatte å jobbe proaktivt.

Campfire er en Team Management-løsning fra Contendo, som gjør det mulig for både ledere og den enkelte megler å jobbe systematisk med fokusaktiviteter. Det hjelper den ansatte å jobbe målrettet med egne oppgaver og å utøve beste praksis ved å lære av de beste. Aktivitetene gjør det mulig å sette konkrete mål, se hvor skoen trykker, se hvilke tiltak som er iverksatt, se om tiltakene virker og lage en tilpasset arbeidsplan.

slik kan du legge til rette for at meglere skal bli mer poraktive_Bilde1

Megleren har sin egen plan lett tilgjengelig i Campfire. Her kan hun/han:

- se egne prestasjoner mot eget mål og resten av kjeden.

- få muligheten til visualisering av måloppnåelse samt se effekten av tiltakene som er satt i gang. (Tidspunktet for aktiviteten vises i grafen og hun/han kan se påfølgende resultatutvikling.)

- se en liste over aktive fokusaktiviteter som megleren jobber med.

- se historikk på fokusaktiviteter.

Samtidig får ledelsen et oversiktsbilde over bedriften og den enkeltes prestasjoner. Resultatene/oversikten vises i Campfire – en digital møteplass med et oversiktlig dashboard som lar deg ta pulsen på hele organisasjonen. Ledelsen kan også få innsikt ved å dykke inn i detaljene. Campfire viser sammenhenger mellom tiltak og prestasjoner – og du kan komme med korrigerende tiltak. Verktøyet gjør det enklere for deg å utvikle en god relasjon til den ansatte, og du kan enkelt skape struktur på oppfølgingen. Verktøyet muliggjør selvledelse, samtidig som du som leder kan bidra med hjelp og støtte fordi løsningen gir nødvendig informasjon til coaching-arbeidet.

Les også: Slik skaffer du nye oppdrag

Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan vi i Contendo hjelper kunder med sine digitaliseringsprosjekt - for å skape gode kundeopplevelser og nå sine mål raskere!