Med tre grunnpilarer godt forankret i selskapet har du nøkkelen til å kunne skape en trygg arbeidsplass der de ansatte stortrives og presterer – og der nye talenter ivrer etter å jobbe.

Gode meglere vokser ikke på trær, så når du først har fått en engasjert og motivert megler inn i selskapet, er det også din jobb som leder å sørge for at hver enkelt megler trives og blir værende. Tilfredse og motiverte ansatte som har det bra på jobben, er produktive ansatte og de beste ambassadørene for arbeidsplassen både med tanke på nye kunder og det å tiltrekke seg nye meglere. Det er rett og slett et grunnleggende behov å ha det bra på jobb, og det må være på plass for å kunne skape resultater. Så hvordan kan du som leder gjøre din bedrift til en god arbeidsplass og sørge for gode arbeidshverdager for dine meglere?

Tre grunnpilarer for en trygg arbeidsplass
Det er tre grunnpilarer som samlet danner grunnlaget for en trygg arbeidsplass med motiverte og begeistrede ansatte:

  1. Mål og forventninger er tydelige for alle og den enkelte.
  2. Det er gode muligheter for læring og utvikling på jobb.
  3. Den enkelte får anerkjennelse for jobben som gjøres – og det finnes verktøy som viser at den ansatte gjør jobben sin.

Er disse tre pilarene på plass og under kontroll, har du forutsetningene for å lykkes både med å beholde trofaste ansatte, rekruttere nye meglere – og ikke minst oppnå gode resultater. Har du i tillegg gode møteplasser som bygger lagånd, gode verktøy for oppfølging (coaching), og et system for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser, er mye gjort. En god medarbeiderundersøkelse gjør det mulig for deg å få innsikt i hvordan den enkelte trives på jobb, hva de er opptatt av – og du får muligheten til å forstå hva som må forbedres og forsterkes.

Slik kan du legge til rette for at meglerne skal bli mer proaktive.

Struktur på oppfølging og opplæring

Med et nyttig og effektivt digitalt verktøy er det enklere å gjøre ansatte fornøyde i arbeidshverdagen og å rekruttere nye talenter. Campfire er en Team Management-løsning fra Contendo som er bygget opp rundt de tre grunnpilarene beskrevet over. Løsningens metodikk gjør det mulig for ledere å jobbe smart og effektivt med oppfølgning og coaching-arbeid. Via PC eller mobil kan du som leder jobbe systematisk sammen med de ansatte med såkalte fokusaktiviteter i det vi kaller Campfire – den digitale møteplassen.

Sammen med den enkelte megler kan dere definere tydelige mål og forventninger, igangsette fokusaktiviteter hvor målet er å følge beste praksis i bedriften og tilrettelegge for videreutvikling og læring/kursing. I systemet har du også full oversikt over hvordan den enkelte ansatte presterer slik at du kan gi tilbakemeldinger. Løsningen gjør det mulig å gjennomføre medarbeiderundersøkelser, noe som er et svært nyttig verktøy i ditt coaching-arbeid. Basert på svarene fra de ansatte, kan dere sammen sette inn tiltak som begeistrer, engasjerer og motiverer i arbeidshverdagen.

Hvordan skaffe befaringer og hvordan sikre oppdraget etterpåBilde1


Bildetekst: Contendo har lang tradisjon med å levere smarte Team Management-løsninger til eiendomsmeglerbransjen. I dashboardet i Campfire får du som leder oversikt over hvor skoen trykker og hvilke korrektive tiltak som er iverksatt. Du ser også om tiltakene har gitt effekt med den innovative grafikken i løsningen.

 

En virtuell møteplass
Resultatene/oversikten som vises i Campfire, lar deg med andre ord ta pulsen på hele organisasjonen. I det brukervennlige dashboardet får du både et oversiktsbilde over hele bedriften, avdelingen og den enkeltes prestasjoner – og du kan gå inn i detaljer. Her kan du se sammenhenger mellom tiltak og prestasjoner – og korrigere deretter. Den løpende innsikten du får tilgang til er et svært nyttig grunnlag for analyse og etablering av beste praksis i selskapet. Verktøyet gjør det også enklere for deg å utvikle en god relasjon til de ansatte, og du kan enklere skape struktur på oppfølgingen av den enkelte – og deretter lage gode arbeidsplaner. Det er dette de ansatte vil ha!

Les også: Slik skaffer du nye oppdrag

 Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan vi i Contendo hjelper kunder med sine digitaliseringsprosjekt - for å skape gode kundeopplevelser og nå sine mål raskere!