Salgsfremmende vareeksponering er avgjørende for å lykkes i dagens konkurransesituasjon i varehandelen. Det gjelder å ha riktige produkter, til rett tid og til riktig pris. Her får du tips til hvordan dere kan lykkes med å få butikkene kampanjeklare.      

Det er liten tvil om at god vareeksponering er et viktig salgsfremmende tiltak. Det får kundene inn i butikken, holder dem der lenger og øker kjøpelysten fordi de blir inspirert på en annen måte enn hva de blir gjennom netthandling. Men en av utfordringen for de butikkansatte i dagens travle butikkhverdag er hyppige utskiftinger av kampanjer, sortiment og priser. Kundene forventer – naturlig nok – at butikkene skal samsvare med det de ser av priser og kampanjer i nettbutikken, i andre butikker i kjeden og i tilbud og kampanjer de får informasjon om via kundeklubber og kundeaviser. De forventer fullt varetrykk og ryddige butikker – gjerne med en «wow-effekt». Det er det som er selve hjertet og pulsen i virksomheten – det som skal sørge for fortjenesten. I tillegg til kundenes forventninger, har også du som kjedeleder forventninger til at de ansatte rigger butikken slik at den er klar når en ny kampanje rulles ut. Og du vil at det skal se så likt ut som mulig i alle butikkene. Det er et stort maskineri i sving, og for å lykkes må alle involverte ha gode arbeidsrutiner og effektive verktøy tilgjengelig.

 

Hvordan kan du øke butikkenes salgspotensiale?

 

Hvordan lykkes med vareeksponering?

For å lykkes med god og riktig vareeksponering både med tanke på presentasjon, sortiment og pris, kan en oversiktlig og effektiv digital løsning være det som skal til for at de ansatte skal oppleve kontroll og mestring.

 

Se for deg en digital løsning som:

 

  • Gir konkrete oppgaver og eksempelbilder til de ansatte i forkant av en kampanje slik at alt kommer på plass til rett tid og på riktig måte.
  • Løfter salget og butikkstandarden ved å la de butikkansatte jobbe målrettet med vareeksponering.
  • Motiverer de ansatte til å få på plass varer så raskt som mulig, og som sikrer gjennomføring av beste praksis.
  • Legger opp til en lystbetont intern konkurranse hvor alle butikker deler bilder av hvordan de har løst kampanjen ute i butikk med mål om å fremme beste praksis.

 

Et slikt verktøy vil gjøre hverdagen morsommere og mer effektiv for de ansatte – og ikke minst sørge for mer penger i kassen. Straks butikken er kundeklar, blir det enklere for de ansatte å jobbe med mersalg, etablere relasjoner med kundene og skape lojale kunder. Den fysiske butikkens konkurransefortrinn er nettopp det at den kan gi kundene gode kjøpsopplevelser. Det gjelder både med tanke på det å bli møtt med god service og kompetanse, men også butikker som viser frem varer på en inspirerende og spennende måte.

 

Sørg for god sekundering på nøkkeltallene på tvers av kjeden

 

Kampanjegjennomføring med Campfire

Campfire er en Team Management-løsning fra Contendo som gjør det mulig for deg som kjedeleder å kommunisere tydelig når og hvordan kommende kampanjer skal gjennomføres ute i butikk. Når de ansatte får konkrete butikkplaner og bilder av hvordan varer i en kampanje skal stilles ut, er det straks mye enklere å følge beste praksis. I Campfire – den digitale møteplassen – har du og de ansatte i hver butikk, i tillegg til internkommunikasjon, tilgang til nøkkeltall og kundetilfredshet i et oversiktlig dashboard. Dere har informasjonen lett tilgjengelig gjennom en app og et moderne, lettfattelig web-grensesnitt. Campfire gir deg med andre ord verktøyene du trenger for å skape begeistring hos de ansatte i hverdagen og du har full oversikt på hvordan de enkelte butikkene presterer. De ansatte kan laste opp bilder av sine kampanjeklare butikker via appen, og på den måten dokumentere produktfremming og delta i en uhøytidelig, men motiverende, internkonkurranse om hvem som er best på å utføre beste praksis.

Få bbutikkene kundeklare til når kampanjen gårBilde1

Campfire hjelper deg med å få kampanjeklare butikker.
Slaget står i butikken! Er dine ansatte og butikkene kundeklare? Ved å ta i bruk verktøyene i Campfire, er det enklere og mer motiverende for de butikkansatte å gjøre butikkene klare til kampanjestart. De vet hva som skjer, når det skjer og hvordan det skal utføres og se ut til slutt.

 

Spill de ansatte gode med fokusaktiviteter

I Campfire kan du som leder jobbe sammen med de ansatte med det vi kaller fokusaktiviteter. Dette er konkrete arbeidsoppgaver som gjør at de ansatte vet hva som forventes og kreves når de er på jobb. Løsningen bidrar dermed både med å sikre beste praksis, skape trygge og gode kundeopplevelser og sørge for gode resultater. Som kjedeleder får du full innsikt i hvilke aktiviteter og tiltak som fungerer og ikke. Campfire er også rask, enkel å ta i bruk og billig å få på plass – uten tunge og dyre prosesser. Løsningen har et standardoppsett, men kan tilpasses etter behov.

 

Med kundeklare butikker – som også gir kjøpsopplevelser som overgår forventningene – er alle forutsetninger på plass for en god salgsutvikling.

Skap et «dream team» med fokusaktiviteter

«Ved hjelp av våre verktøy får våre kunder over 90 % av butikkene kampanjeklare.»
Børre Steen, Managing Director hos Contendo AS.

Les også: Sikre bedre kundeopplevelser i butikkene

New call-to-action

Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan vi i Contendo hjelper kunder med sine digitaliseringsprosjekt - for å skape gode kundeopplevelser og nå sine mål raskere!