Motiverte og engasjerte butikkmedarbeidere er noe alle ledere drømmer om. Nøkkelen for å lykkes med det er gode verktøy, både for dem og deg som leder.

Et godt verktøy som gjør det mulig for deg å jobbe systematisk og strukturert med coaching-arbeidet i hverdagen, er avgjørende for å lykkes med å skape en kultur der de ansatte får muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv. Det er rett og slett et grunnleggende behov å ha det bra på jobb, og det må være på plass for å kunne skape resultater. Så hva kan du som kjedeleder i retail- og faghandelen gjøre for å skape gode arbeidsplasser der de ansatte trives?

 

Grunnleggende behov må tilfredsstilles

Det er tre grunnpilarer som samlet danner grunnlaget for en trygg arbeidshverdag med motiverte og begeistrede ansatte:

  1. Mål og forventninger er tydelige for alle og den enkelte.

  2. Det er gode muligheter for læring og utvikling på jobb.

  3. Den enkelte får anerkjennelse for jobben som gjøres – og det finnes verktøy som viser at den ansatte gjør jobben sin.

Sørger du som leder for at disse tre pilarene er på plass, har du forutsetningene for å lykkes både med å beholde trofaste ansatte, rekruttere nye og oppnå gode resultater. Men for å klare å levere på de tre punktene, er det smart å ha gode verktøy for oppfølging (coaching) og et system for å gjennomføre medarbeiderundersøkelser. En god medarbeiderundersøkelse gjør det mulig for deg å få innsikt i hvordan den enkelte trives på jobb, hva de er opptatt av – og du får muligheten til å forstå hva som må forbedres og forsterkes.

Sørg for god sekundering på nøkkeltallene på tvers av kjeden

 

Konkrete fokusaktiviteter for å bli bedre

Campfire er en Team Management-løsning fra Contendo som er bygget opp rundt de tre grunnpilarene beskrevet over. Løsningens metodikk gjør det mulig for ledere å jobbe smart og effektivt med oppfølgning og coaching-arbeid. Via PC eller mobil, kan du som leder jobbe systematisk sammen med de ansatte med såkalte fokusaktiviteter i det vi kaller Campfire – den digitale møteplassen. Sammen med den enkelte medarbeider kan dere definere tydelige mål og forventninger, igangsette fokusaktiviteter hvor målet er å følge beste praksis i bedriften og tilrettelegge for videreutvikling og læring/kursing. Fokusaktivitetene gjør at de ansatte vet hva som forventes og kreves når de er på jobb. Løsningen er ikke ment som et verktøy for å styre og kontrollere, men for å coache. I systemet har du også full oversikt over hvordan de enkelte butikkene presterer slik at du kan gi tilbakemeldinger.

 

Skap et «dream team» med fokusaktiviteter

 

Nyttig informasjon i et oversiktlig dashboard

Resultatene/oversikten som vises i det oversiktlige dashboardet i Campfire, lar deg ta pulsen på hele kjeden, og du kan jobbe smart og effektivt med oppfølgning og coaching-arbeid med hjelp fra nyttig informasjon som nøkkeltall, medarbeiderundersøkelser og kundetilfredshet (KTI). Medarbeiderundersøkelsene du har tilgang til i Campfire, er et svært nyttig verktøy i ditt coaching-arbeid. Basert på svarene fra de ansatte, kan dere sammen sette inn tiltak som begeistrer, engasjerer og motiverer i arbeidshverdagen.


Campfire bidrar dermed både med å sikre beste praksis, skape trygge arbeidsplasser, sørge for gode kundeopplevelser og sikre gode resultater. Som kjedeleder får du full innsikt i hvilke aktiviteter og tiltak som fungerer og ikke. Campfire er også rask, enkel å ta i bruk og billig å få på plass – uten tunge og dyre prosesser. Løsningen har et standardoppsett, men kan tilpasses etter behov.

personlig coaching_faghandel_Bilde1

Informasjonen du kan hente ut fra Campfire sitt oversiktlige dashboard er svært nyttig innsikt i coaching av ansatte. Innsikten kan også gi de ansatte inspirasjon ved at de ser hva kollegaer i andre butikker i kjeden gjør, hvordan de gjør det – og utveksle erfaringer. Campfire gjør oppfølgingen mer lystbetont for den enkelte medarbeider uten at de føler seg overvåket eller styrt.

 

Lytt til kunden for å bli bedre

Les også: Sikre bedre kundeopplevelser i butikkene

Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan vi i Contendo hjelper kunder med sine digitaliseringsprosjekt - for å skape gode kundeopplevelser og nå sine mål raskere!