Tar du deg tid til å sette deg inn tilbakemeldingene fra kundene, kan informasjonen være svært nyttig for læring og justering slik at dere kan sørge for best mulig kundeopplevelser ute i butikk.

Tar du som kjedeleder i retail- og faghandelen tak i tilbakemeldinger fra butikkens kunder, har du og de ansatte ute i butikk svært nyttig informasjon tilgjengelig for å kunne levere enda bedre kundeopplevelser i hverdagen. Lytt til hva de savner og ønsker, og sørg for at utfordringene og problemene kundene rapporterer om håndteres raskt.

Bruk tilbakemeldingene

Enten en kundeundersøkelse inneholder konkrete kommentarer eller en rangeringsscore fra 1-10, står det tydelig hvilke områder den enkelte butikk kan bli bedre på. Noe av det beste med en kundeundersøkelse, er nettopp det at den tar vekk synsingen og gir deg konkrete oppgaver du kan jobbe med. Det kan gjelde både salg og service. En kundeundersøkelse er nyttig for deg som kjedeleder og for de butikkansatte fordi dere får en unik mulighet til å se butikken fra gjennom kundenes øyne.

 

En kundeundersøkelse for fysiske butikker kan enten sendes ut til kunder i etterkant av et butikkbesøk, eller det kan være kundeundersøkelser utplassert i butikk i form av en QR-kode som kundene enkelt kan scanne for så å gi sine tilbakemeldinger. Dagens kunder har sterke meninger og høye forventninger når de oppsøker en butikk – og de vet godt hva de vil ha. For å beholde dem, og gjøre de til dine lojale ambassadører, gjelder det å levere både på kunnskap, service og det å ha kundeklare butikker.

 

Få butikkene kundeklare til når kampanjen går

 

Få kunnskap og innsikt via Campfire

For å kunne jobbe effektivt og systematisk med tilbakemeldinger fra kunder, gjelder det å ha gode digitale verktøy tilgjengelig. Campfire er en Team Management-løsning fra Contendo som gjør det mulig for deg som kjedeleder å ha full oversikt over tilbakemeldinger fra kunder hos de enkelte butikkene. Via det oversiktlige dashboardet i Campfire – den digitale møteplassen – har du og de ansatte tilgang til hvordan butikkene scorer med tanke på kundetilfredshet (KTI). Dere har informasjonen lett tilgjengelig gjennom en app og et moderne, lettfattelig web-grensesnitt.

 

Kundeundersøkelsen som brukes i løsningen gir svar på hvordan butikkene levere på både salg og service, dere kan se hvordan svarene er fordelt og hvor mange som har svart. I dashboardet ser dere også butikkens Net Promoter Score som viser hvor stor andel av kundene som er deres ambassadører og anbefaler butikken.

 

Slik får du engasjerte og motiverte ansatte

Skjermbilde 2021-10-12 kl. 14.52.16

Ta pulsen på markedet og følg med i appen eller på Web for å:

  • Finne gode historier
  • Se utvikling over tid
  • Grafikk /tabeller
  • Se fordelinger av kategorier (eg. NPS)
  • Se på detaljer
  • Enkeltundersøkelser
  • Status for enkeltbutikker
  • ++++

 

Spill de ansatte bedre med fokusaktiviteter

I Campfire kan du som leder gi de ansatte fokusaktiviteter hvor målet er å følge beste praksis i bedriften. De er konkrete fokusaktivitetene gjør at de ansatte vet hva som forventes og kreves av dem når de er på jobb. Med bakgrunn i svar fra kundeundersøkelser, har du her en unik mulighet til å lage oppgaver til de ansatte som går ut på å løse utfordringer og problemer kundene oppgir. Tilbakemeldingene gjør at du vet hvor skoen trykker – og hva de enkelte butikkene må ha fokus på for å bli bedre. Løsningen bidrar dermed med å sikre beste praksis, skape trygge og gode kundeopplevelser og sørge for gode resultater. Som kjedeleder får du full innsikt i hvilke aktiviteter og tiltak som fungerer og ikke. Campfire er også rask, enkel å ta i bruk og billig å få på plass – uten tunge og dyre prosesser. Løsningen har et standardoppsett, men kan tilpasses etter behov.

 

Skap et «dream team» med fokusaktiviteter

 

Les også: Sikre bedre kundeopplevelser i butikkene

 

Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan vi i Contendo hjelper kunder med sine digitaliseringsprosjekt - for å skape gode kundeopplevelser og nå sine mål raskere!