TEAM management

Spill meglerne gode i møtet med kundene

Gi innsikt i egne mål og prestasjoner

Fortell hva som forventes av den ansatte.
Fortell også underveis hvordan det går. Gi løpende informasjon om hvordan hun/han ligger an.

Gi faglig påfyll

Gi de ansatte forutsetninger for utføre oppgavene sine. Gi dem lett fordøyelig opplæring (produkt, kampanjer mm.) når de har tid, rett i mobilen.

Skap engasjement og aktivitet

Bedøm og belønn dine ansattes innsats rettferdig. Sørg for at de ansatte blir sett og lærer av de flinkeste.

Gjør hverdagen bedre for den ansatte

Hjelp de ansatte når og hvor de behøver det.
Med mobile apper er de ansatte et par sekunder unna alt de trenger.

Sikre beste praksis i hele meglerkjeden

Kampen om kundene er stor. Sørg for at meglerne har “våpnene” de trenger for å vinne oppdrag.

Økt motivasjon med konkurranser og spill/gamification

Endelig et motivasjonsverktøy som også bygger lagånd

Contendo Respons

Ta pulsen på markedet og få klare svar fra dine kunder

 • Hvilken opplevelse har kunden av deg?
 • Hvilke kunder er fornøyde eller ikke?
 • Hvem er interessert i å kjøpe mer av deg?
 • Hvem som er gode ambassadører for deg (NPS)?

Contendo Response™ er en løsning som kartlegger og gir tydelige svar på hvilke faktorer som påvirker dine prestasjoner.

Få tilbakemelding på egen prestasjon

Generelt handler det om å få tilbakemelding fra kundene på gjennomførte aktiviteter eller handlinger for deretter å kunne forbedre eget produkt, tjeneste eller aktivitet. Uten et godt system for å gjennomføre evalueringer er det vanskelig å videreutvikle og foredle prosessene som skaper en prestasjonsfremmende, effektiv og bærekraftig virksomhet.

Løsningen kan integreres med kundens meglersystem (eg. Vitec, WebMegler, evt andre fagsystem) slik at undersøkelser sendes automatisk basert på definerte statuser eller hendelser i salgs- eller kjøpsprosessen.

Få innsikt i hvem av dine kunder som er fornøyde eller ikke

Contendo Response er ikke begrenset til én type undersøkelser. Evaluering av din virksomhets omdømme eller hvordan kundene opplever å være kunde av dere kan gjennomføres innenfor en rekke ulike områder.

Contendo Respons kan også benyttes til egenevaluering internt i meglerkjeden. Bruk Respons-løsningen til å måle meglernes egne oppfatninger med kundens opplevelse. Stemmer våre oppfatninger med kundens? Er det rom for forbedringer?

Contendos løsninger endret kulturen og løftet salget

 

Kan et smart verktøy for kundeoppfølging og håndtering av leads bidra til ønsket salgsvekst og kulturforandring i selskapet? EiendomsMegler 1 hevder at deres ambisjoner er fullstendig urealistiske å nå uten gode og effektive arbeidsverktøy for meglerne. Dette fikk de fra Contendo.

Les om kundehistorien her (lenke)

Contendo Campfire

Motiverte medarbeidere skaper de beste kundeopplevelsene!

Motivasjonen stiger når menneskene lærer, når de blir sett og har det gøy, samtidig som de vet hva de blir målt på og er støttet av smarte digitale verktøy.

 • Skap mer aktivitet og engasjement blant dine ansatte og selgere
 • Gi dine ansatte faglig påfyll i en hektisk hverdag
 • Gi ansatte innsikt i egne mål og prestasjoner
 • Hold de ansatte oppdaterte og informerte

Contendo Campfire er «motoren» som engasjerer og samler hele organisasjonen!

Et mobilt verktøy for å skape aktivitet, drive opplæring og gi innsikt i  mål og resultater 

Løsningen er en platform som kan bestå av ulike elementer for å blant annet

 • Gi ansatte innsik i egne mål og prestasjoner
 • Dele informasjon og nyheter
 • Presentere konkurranser og resultatlister
 • Gjennomføre opplæring og ta en quiz

Den ansatte vil kunne motta påminnelser, varsler og push-meldinger basert på regler definert av din virksomhet.

Contendo Campfire er et verktøy for både ledelse og de ansatte
 • Trenger du å skape mer aktivitet og engasjement?

 • Trenger dine ansatte faglig påfyll i hverdagen?

 • Vet dine ansatte hva de måles på og hvordan de ligger an?

 • Er det enkelt å nå ut og holde de ansatte informert?

Gode kundeopplevelser gir deg gode muligheter for flere oppdrag.

 

Contendo har flere meglerkjeder som bruker vår Campfire-løsning til å ta pulsen på markedet. I tillegg brukes Campfire til å sikre høyt aktivitetsnivå med god kvalitet. 

Årets vinner av Norsk Kundebarometer (NKB) innen bransjen Eiendomsmegling, bruker Contendos løsninger for å sikre slike resultater.

NKB
De beste velger å bruke den beste løsningen. Enkelt og greit!

Jens Lexerød

«Meglerne jobber på gamlemåtten med gule lapper og egne regneark. Vi hadde ikke nok kontroll på alle leads og følte vi ikke fikk gitt våre kunder den gode og profesjonelle oppfølgingen de fortjener» 

Våre kunder velger oss fordi vi er fleksible, lettbente og fordi løsningene våre er enkle å ta i bruk!

Avtal et møte der vi kan vise deg hvordan vi kan hjelpe din virksomhet