Ønsker du en gjennomgang av hvordan Contendo kan hjelpe din virksomhet?

Våre kunder er kjente virksomheter innen eiendomsmegling, retail, bank, forsikring og finans. Avtal et møte der vi kan vise deg hvordan våre løsninger kan hjelpe din virksomhet

Lær mer om Contendos løsninger:

  • Bruk Contendo Campfire for å skape engasjement hos dine ansatte, frigjøre tid med effektive verktøy og få bedre kundeopplevelser.

  • Med Contendo Reolkontroll, blir det enkelt og effektivt å utføre regelmessige kontroller av lagerinnredningen.

  • Med Contendo Brannkontroll, blir det enkelt og effektivt å gjennomføre brannkontroller i samsvar med forskriftene.
  • Med Contendo Vernerunder, blir vernerundene gjennomført etter samme mal på en god, enkel og lettfattelig måte. Enklere blir det ikke – ifølge våre kunder.