Hvordan kan Contendo hjelpe deg?

Contendo hjelper våre kunder med å nå sine mål raskere gjennom å forbedre salgsprosessen og de driverne som gir økt salg og fornøyde kunder. 

Contendo sikrer salget gjennom økt innsikt og oversikt. Med løsningene våre blir de ansatte kundeklare.

LEADING THE TEAM

De ansatte i utsalgsstedene (butikkene) spiller en nøkkelrolle i å få kundene til å kjøpe akkurat dine tjenester/varer. Med Leading the Team sørger du for at butikkene er klare når kundene kommer.


Arbeidet ute i butikk har stor påvirkning på såvel førsteinntrykk som renommé og salgsutvikling. Contendo hjelper deg med å operasjonalisere strategien helt ut i butikk gjennom å gjøre praktiske og digitale grep for å forbedre planleggingen, gjennomføringen og dokumentasjonen knyttet til butikkbesøk. Vi gir deg grunnlag for å sikre beste praksis slik at kunden får den kundeopplevelsen de fortjener.

Contendo hjelper deg med å skape motiverte ansatte gjennom aktivitet, kompetanse og inkludering

CAMPFIRE

Bruk Contendo Campfire for å skape motivasjon hos dine ansatte, og få bedre kundeopplevelser som resultat.

Motiverte medarbeidere skaper de beste kundeopplevelsene! Campfire fra Contendo er «motoren» som engasjerer og samler hele organisasjonen! Med enkle verktøy gir vi deg de beste forutsetningene for at dine ansatte lærer, blir sett og har det gøy, at de vet hva de blir målt på og hvordan de ligger an.

Contendo gir deg svarene på hva kundene mener om deres prestasjoner

LØSNING: CONTENDO RESPONSE

Fornøyde kunder kommer tilbake og handler mer. Med Contendo Response finner du svaret på om kundene er fornøyde eller ikke.


Contendo hjelper deg å strukturere din kundeoppfølging og gi dine kunder anledning til å fortelle deg hvordan du presterer. På denne måten vil kundene oppleve at de blir tatt på alvor og du får viktig innsikt i hvordan du må forbedre deg for å få fornøyde kunder.

Contendo hjelper deg å tenke nytt og utradisjonelt for å oppnå ekstra motivasjon hos selgerne

PLAY

Når hverdagen tar deg – tenk nytt og tilfør energi! Contendo Play bruker gamification for å forsterke adferden og øke motivasjonen - som leder til økt salg.

I form av et etappespill fokuserer vi på vekst i salget og kompetanse hos medarbeidere og gir deg som salgsleder et effektivt verktøy for å følge opp og ha kontinuitet og trykk i aktivitetsnivået. I salgsapparatet resulterer dette i økt aktivitet, samhold, kunnskap og – ikke minst – motivasjon.

Våre kunder velger oss fordi vi er fleksible, lettbente og fordi løsningene våre er enkle å ta i bruk!

Avtal et møte der vi kan vise deg hvordan vi kan hjelpe din virksomhet!