Om Contendo

Sveriges ledare i Sales Performance Management

Vi tror att de som vinner på marknaden är de som erbjuder sina kunder den bästa kundupplevelsen! Under nästan 20 år har vi hjälpt till att förenkla den komplexa B2C-försäljningen för våra kunder. Med marknadsorienterade, smarta och unika lösningar hjälper vi våra kunder att nå sina mål snabbare. Vi förenklar den komplicerade B2C-försäljningen och hjälper verksamheten att ta kontroll och dra nytta av alla möjligheter som ligger i kundflödet.

Vi är innovativa och värdefulla och vi är stolta över att vi under de senaste åren har fått stöd från Innovation Norway för vårt arbete med att utveckla våra lösningar. För oss är detta ett kvalitetsstämpel på det arbete som våra kompetenta medarbetare levererar till Contendo för att erbjuda lösningar som skapar värde för våra kunder.

Våra kunder är alla väletablerade företag inom blah. bank, finans, försäkring, fastigheter, telekom och handel. Vi kan peka på goda referenser om hur vi har hjälpt våra kunder att förbättra sina försäljningsprocesser och kundupplevelser.

Vi klarar ca. 20 000 användare av våra egna utvecklade webbportaler och mobilappar.

Våre verdier

Engagerade

Prisvärd, stolt, inkluderande och dynamisk

Integritet

Öppet och ärligt

Kompetenta

Kvalitetsorienterad, innovativ, och vi bidrar