Vår branschupplevelse, din möjlighet

Många företag upplever en mer utmanande försäljningsdag. Contendo har utvecklat branschspecifik kompetens och har hög kunskap inom följande branscher.

Retail

I dagens speciella konkurrenssituation, med mer pålästa kunder och en stadigt ökande e-handel/ multichannel, är det viktigare än någonsin att baserat på best practice löpande säkerställa bästa möjliga kundupplevelse i butik. Contendos lösning..

Fastighetsmäklare

Branschen är under omfattande förändring. Ökad digitalisering och nya koncept för bostadsförsäljning pressar marginalerna och ökar konkurrensen. Mäklarnas arbetsmetoder står inför en krävande utveckling inom den digitala kanalen.

Bil

Bilbranschen är under tydlig förändring. Kunden blir mer digital, d v s använder längre tid på internet innan de köper en bil samtidigt som de har fått ett mer flytande förhållningssätt till den digitala kontra fysiska köpupplevelsen...

Tycker du att Contendo är intressant för dig?

Våra kunder är välkända företag inom fastigheter, detaljhandel / detaljhandel, bank, försäkring och finans.