customer management

Etablera bra kundupplevelser och leverera på kundlöftet, det ger lojala kunder 

Få nödvändig insikt om kunderna, under hela kundresan

Med ökad insikt i dina kunders köpbeteende, förbättrar du försäljningsmöjligheterna

Erbjud rätt innehåll till kunden, vid rätt tidpunkt

Prioritera leads, så att säljinsatsen fokuseras på de som er redo för köp

Säkra relevant uppföljning, med rätt resurs

Behandla varje lead utifrån de regler som du själv bestämmer

Samla alla leads – på ett ställe

Få kontroll over alla leads, oavsett källa

Säkerställ att du följer GDPR-kraven

Kunderna har rätt att “bli glömda” och att snabbt få insyn/ tillgång till sina egna data

Öka tillgängligheten för säljaren

Få full översikt, direkt i mobilen.

Contendo Leading the Lead

Varje lead är en potentiell kund och försäljningsmöjlighet

Ledningen behöver ett effektivt förvaltningsverktyg som ger insikt och grund för att genomföra rätt åtgärder för att öka försäljningen. Idag förväntar kunder sig personliga, sömlösa och differentierade upplevelser i alla kanaler.

 

Samla alla leads på ett ställe, där de hanteras utifrån de regler som du bestämt

Kunderna måste ha en erfarenhet av att vara unik, och du som leverantör och säljare måste smida medan järnet är varmt med tydlig och relevant information. Samtidigt måste försäljningsavdelningen se till att alla ledningar hanteras enligt var de är i sin inköpsprocess. Med ledande ledningen från Contendo kommer ditt företag att kunna följa upp ledningar från olika källor och se till att dina säljare alltid har tillräckligt med ledare och möjligheter att arbeta med.

Ett effektivt verktyg för dem som behöver hantera och följa upp möjligheter och leder

Leading the Lead är en smart lösning som kan användas av företag som har säljare och kundchefer som följer upp ledningar från nya och befintliga kunder.

Våra kunder som har använt Leading the Lead upplever att lösningen är ett "kraftverktyg" som effektiviserar och strukturerar försäljningen på ett sätt som ökar kundens upplevelse. De säger också att ledande bly är lätt att komma på plats och lätt att använda för anställda.

Med målet att bli världens bästa fastighetsmäklare använde Fastighetsmäklare 1 Leading the Lead ™

Kan ett smart verktyg för kunduppföljning och ledning av ledningar bidra till önskad försäljningstillväxt och kulturella förändringar i företaget? EiendomsMegler 1 hävdar att deras ambitioner är helt orealistiska att uppnå utan bra och effektiva arbetsredskap för mäklare. Det här kom de från Contendo.

Läs hela kundcasen här  

Contendo Response

Få tydliga svar på vilka faktorer som påverkar ditt resultat

Contendo Response ™ är en lösning som systematiskt övervakar befintliga kunder och ger tydliga svar på de faktorer som påverkar företagets prestanda. Feedback från dina kunder samlas och baserat på dina svar kan du distribuera åtgärder som gör ditt företag mer mervärde och relevanta för dina kunder.

Få feedback på din egen prestation

I allmänhet handlar det om att få feedback från kunderna om genomförda aktiviteter eller åtgärder och sedan kunna förbättra sin egen produkt, tjänst eller verksamhet. Utan ett bra system för utvärdering är det svårt att vidareutveckla och förfina de processer som skapar en prestationsförstärkande, effektiv och hållbar verksamhet.

Lösningen kan integreras med kundens professionella system så att enkäter skickas automatiskt baserat på definierade statuser eller händelser i försäljnings- eller inköpsprocessen.

Få insikt i vilka av dina kunder som är nöjd eller inte

Contendo Response är inte begränsat till en typ av undersökning. Utvärdering av ditt företags rykte eller hur dina kunder upplever att du är kund hos dig kan utföras på ett antal olika områden. Vad tycker våra kunder om vår leveransorganisation?

Med målet att bli världens bästa fastighetsmäklare använde Fastighetsmäklare 1 Leading the Lead ™

Kan ett smart verktyg för kunduppföljning och ledning av ledningar bidra till önskad försäljningstillväxt och kulturella förändringar i företaget? EiendomsMegler 1 hävdar att deras ambitioner är helt orealistiska att uppnå utan bra och effektiva arbetsredskap för mäklare. Det här kom de från Contendo.


Läs hela kundcasen här  

Contendo Dialog

Skapa närhet till dina kunder - då kommer de tillbaka

För att en kund ska vara lojal måste du vara relevant över tiden. Se till att ditt företag är på rätt ställe, vid rätt tidpunkt och med rätt föremål eller lösning. Med Contendo Dialog skapar du en närmare uppföljning av kunder, och verktyget låter dig automatisera dialogen i ditt lojalitetsprogram och vara "topp" med dina kunder.

Få nöjda kunder med målinriktad och relevant dialog

Contendo Dialog ™ säkerställer relevant kunddialog baserat på tillgänglig kundinsikt. En uppsättning affärsregler anpassade till målgruppen definierar den dialog som kommer att äga rum på de olika mötesplatserna med kunderna.

En lösning för att skapa bra kundupplevelser

Lösningen är relevant för alla företag, små och stora, som är intresserade av att skapa bra kundupplevelser med rätt och relevant kunddialog.

 
Med målet att bli världens bästa fastighetsmäklare använde Fastighetsmäklare 1 Leading the Lead ™

Kan ett smart verktyg för kunduppföljning och ledning av ledningar bidra till önskad försäljningstillväxt och kulturella förändringar i företaget? EiendomsMegler 1 hävdar att deras ambitioner är helt orealistiska att uppnå utan bra och effektiva arbetsredskap för mäklare. Det här kom de från Contendo.


Läs hela kundcasen här  

Jens Lexerød

"Mäklare arbetar på det gamla sättet med gula fläckar och egna kalkylblad. Vi hade inte tillräckligt med kontroll över alla ledningar och kände att vi inte fick våra kunder den goda och professionella uppföljningen de förtjänar "

Tycker du att Contendo är intressant för dig? 

Våra kunder är välkända företag inom fastigheter, detaljhandel / detaljhandel, bank, försäkring och finans.