PrincessGruppen

Contendo har, baserat på Campfire lösningen, levererat en anpassad produkt där kedjans butiker kan kommunicera internt, samt har enkel tillgång till egna nyckeltal och aktuell kundnöjdhet. Lösningen innebär också att butikerna alltid får aktuell information från kedjan angående nyheter, kampanjer m m.

Utmaningen

Den viktigaste utmaningen var att säkra tillräckligt bra information till alla medarbetare, samt att internt synliggöra företagets uppnådda prestationer. Tidigare gick mycket av informationen till butik via e-post – och i den intensiva vardagen var det en hel del information som inte blev läst, alternativt fort bortglömd. Samtidigt gick det åt allt för mycket tid till att manuellt sammanställa nyckeltal. Det var viktigt att kunna samla den mest centrala informationen, för den sista och den kommande säljperioden, på ett internt tillgängligt sätt.
Lösningen

Contendo har, baserat på lösningen Campfire, levererat en anpassad produkt där kedjans butiker enkelt kan kommunicera internt, samt har tillgång till egna nyckeltal och aktuell kundnöjdhet. Dessutom får butikerna en tillgänglig och vältajmad löpande information om nyheter och kampanjer m m.

Resultatet

Genom att lösningen används som en kommunikationsportal ser vi en tydligt förstärkt motivation och prestation i organisationen. Ledning och medarbetare känner sig mer engagerade, sedda och uppskattade. I lösningen finner man all den nyckelinformation som behövs för att prestera bättre. Alla har omedelbar tillgång till aktuella kampanjer och annan information – på det sätt som det finns behov av. Dessutom ökar engagemanget genom interna säljtävlingar, samt att man i lösningen får en uppföljning mot egna mål.

 
Kai Guldbrandsen

VD i Princess Gruppen

”Princess Gruppen implementerade Contendo under 2008, som ett kampanj- och säljstyrningsverktyg. Under de två åren därefter ökade företagets omsättning från 592 miljoner till 756 miljoner”.

Tycker du att Contendo är intressant för dig?

Våra kunder är välkända företag inom fastigheter, detaljhandel / detaljhandel, bank, försäkring och finans.