Aktiv Eiendomsmegling

För att bättre nå sina mål önskade Aktiv en lösning som hjälper dem att hämta en större potential i kundströmmen – genom att realisera en tydlig interaktion med banken.

Utmaningen

För att bättre nå sina mål önskade Aktiv en lösning som hjälper dem att hämta en större potential i kundströmmen – genom att realisera en tydlig interaktion med banken.

Andra affärskritiska mål var dessutom att få till en kvalitetssäkring av hela värdekedjan, behålla en bra kundnöjdhet, öka säljeffektiviteten, samt förbättra säljstyrningen.

Lösningen

Contendo har levererat en skräddarsydd produkt till Aktiv, baserat på våra standardlösningar. Den enskilda mäklaren och ledningen har nu en enkel tillgång till sina nyckeltal, till kundåterkopplingen och till en interaktion med banken.

Lösningen hämtar och integrerar tal från flera olika system – till ett gränssnitt. Det ger användaren en samlad bild över sina prestationer, på ett sätt som ger både mäklaren och ledningen en tydlig status gentemot de mål som Aktiv har definierat.

Resultatet

Lösningen samlar allt på ett ställe och stöttar vald strategi, dessutom får användaren en tydlig och snabb översikt på ett sätt som sparar tid i vardagen. Vidare hjälper lösningen till att säkra en bra säljledning och ger feedback som lyfter och motiverar mäklare om de underpresterar. Ledningen och mäklaren får löpande kvittering på om pågående aktiviteter ger önskat resultat och nöjda kunder.

Lösningen ger också ett tydligt ägarskap till personliga mål (KPI:er), samt att användaren enkelt kan se sammanhanget mellan aktiviteter och resultat/ nöjda kunder. Contendo är en användarvänlig lösning som kan tas i bruk med en minimal utbildningsinsats.

 
Jens Lexerød

Fagansvarlig på EiendomsMegler 1

«Meglerne jobber på gamlemåtten med gule lapper og egne regneark. Vi hadde ikke nok kontroll på alle leads og følte vi ikke fikk gitt våre kunder den gode og profesjonelle oppfølgingen de fortjener…» 

Tycker du att Contendo är intressant för dig?

Våra kunder är välkända företag inom fastigheter, detaljhandel / detaljhandel, bank, försäkring och finans.