Gjensidige Forsikring

Inom ramen för Campfire-lösningen sätts nu modellen med fokusperioder i system. Genom Contendo initieras de kampanjer och aktiviteter som leder till satta sälj mål. Samarbetet tvärs organisationen är förstärkt och den interna interaktionen fungerar bättre. Resultatet stärker varumärket Gjensidige och hjälper dem att befästa sin position i den norska marknaden.

Utmaningen

Gjensidige Forsikring önskade ett mer kostnadseffektivt sätt att nå ut till sina säljare, med det primära syftet att öka försäljningen av sina produkter. Ett centralt behov var att lösningen skulle leverera ”ökad effektivitet i att etablera, genomföra och avsluta kampanjer”. Ett viktigt krav var att Gjensidige själva skulle kunna administrera lösningen/ verktyget, samt att:


”Verktyget ska vara lätt tillgängligt och tillrättalagt för att vi ska kunna administrera kampanjer för alla avdelningar – Privat, Näringsliv, Lantbruk och Avveckling”

 

Lösningen

Contendo har, baserat på standardlösning, levererat en anpassad produkt till Gjensidige Forsikring. Utgångspunkten var att stötta den centrala marknadsavdelningen – som arbetar på tvärs av tre divisioner – med uppdraget att skapa säljtryck i alla säljkanaler.

 

Resultatet

Contendo är en användarvänlig lösning som sätter Gjensidiges modell med fokusperioder i system. Genom lösningen initieras kampanjer och aktiviteter på ett sätt som gör att säljmålen nås.

Säljarna motiveras och utmanar varandra tvärs avdelningar och regioner – även om det i grunden finns en renodlad strategi i respektive säljkanal.

Ett samarbete tvärs i organisationen, mot ett och samma sälj mål, stärker teamkänslan och gruppdynamiken – vilket är en förutsättning i arbetet med att också stärka varumärket och befästa positionen i den norska marknaden.

Sigurd Syrdal

Senior Marketing Consultant Gjensidige

”Vi investerade i Contendo-lösningen i syfte att tydligare realisera våra sälj mål – och har nu en ROI på denna investering som vi inte ens törs tala om för Contendo”

Tycker du att Contendo är intressant för dig?

Våra kunder är välkända företag inom fastigheter, detaljhandel / detaljhandel, bank, försäkring och finans.