Fastighetsmäklare

Branschen är under omfattande förändring. Ökad digitalisering och nya koncept för bostadsförsäljning pressar marginalerna och ökar
konkurrensen. Mäklarnas arbetsmetoder står inför en krävande utveckling inom den digitala kanalen.

Många mäklare arbetar fortfarande på ”det gamla sättet” med gula lappar, noteringar i Outlook och helt egna upprättade «ringlistor».
Bristande kontroll på leads och på kunduppföljningen kan idag bli direkt hämmande för framgång i marknaden.

Kundupplevelsen i centrum – i varje mäklaruppdrag!

Kundens upplevelse står i centrum for alla verksamheter med framgång – själva förutsättningen för bärkraftig försäljningsutveckling.
Detta gäller speciellt för fastighetsmäklarbranschen, som är helt beroende av starka, nära och goda relationer med sina kunder.

Ytterst handlar det om att spela mäklarna goda i mötet med kunderna , och att ta vara på alla säljmöjligheter när de dyker upp!

Målet är att mäklarens vardag ska förenklas genom att identifiera och hantera de viktigaste tipsen och leadsen på rätt ställe, med
rätt aktivitet, i rätt tid. En förutsättning för försäljningsutveckling och ökad lönsamhet – och inte minst för fler nöjda kunder.

Contendo erbjuder här flera lösningar som stöttar, utvecklar och driver sättet att arbeta på:

  • Leading the Lead™
  • Response™
  • Campfire™

Dessutom har vi utvecklat branschspecifika features såsom kundregisterregister, automatisering av anbuds-leads m m.

Fastighetsmäklarens affärskritiska kärnprosessCustomer Management:

Contendos lösningar stöttar, utvecklar och driver på i processens samtliga delar – med möjlighet till flexibel/ stegvis implementering:

  • Välj den lösning som stöttar den del av processen där ni för närvarande har störst utvecklingsbehov
  • Starta med Leading the Lead™ - som en lösning inom den mest grundläggande/ avgörande delen av processen

Läs mer om vad en av våra kunder inom fastighetsmäklarbranschen har fått till med hjälp av Contendos lösningar 

Jens Lexerød

Fagansvarlig på EiendomsMegler 1

«Meglerne jobber på gamlemåtten med gule lapper og egne regneark. Vi hadde ikke nok kontroll på alle leads og følte vi ikke fikk gitt våre kunder den gode og profesjonelle oppfølgingen de fortjener…» 

Tycker du att Contendo är intressant för dig?

Våra kunder är välkända företag inom fastigheter, detaljhandel / detaljhandel, bank, försäkring och finans.