Retail

Vi hjälper retail att skapa de bästa kundupplevelserna i butik – smartare och enklare!

En retail undersökning från 2022 visar att allt fler kunder nu önskar att handla i en fysisk butik, samtidigt finns det tydliga förväntningar på en bättre kundupplevelse.
Genom vår kostnadseffektiva lösning Campfire – når du dina mål snabbare.

Vi hjälper retail att utveckla följande:

Etablera tätare band med kunderna och bygg lojalitet

• Ta pulsen på marknaden med löpande kundundersökningar – se till att lära av återkopplingen
• Kapitalisera på sambandet mellan:
• kundnöjdhet och lojalitet
• kundnöjdhet och företagets ekonomiska värde
• kundnöjdhet och medarbetarnas nöjdhet

 

Spela medarbetarna goda i mötet med kunden

• Vardagsträning genom coaching-verktyg som löpande säkrar best practice
• Enkel on boarding av nya och befintliga medarbetare, lättillgänglig information
• Ta bort tidstjuvarna från medarbetarna
• Motivera och skapa engagemang
• Målstyrda säljtävlingar som fungerar

Säkra en löpande bra butiksdrift

• Gör de rätta sakerna på rätt ställe
• Säkra rätt exponering av produkter och koncept
• Gör butikerna klara för kunden
• Rutiner satta i ett fungerande system
• Minimera tidstjuvar i kedjan

 

 

Vad gör Campfire för vem?

 
Butiksmedarbetare, Karin
När Karin är på jobbet har hon i Campfire-appen full koll och översikt på sina arbetsuppgifter.

Hon kan bocka av när saker är utförda, ta bilder för att dokumentera och få en återkoppling på hur duktig hon har varit.
Det bidrar till att skapa stolthet och motivation för Karin i vardagen.

Kari, butikkmedarbeider, samlet

 

Line, butikksjef, samlet


Butikschef, Lina

När Lina är på jobbet lägger hon i Campfire in de arbetsuppgifter som medarbetarna ska utföra. Hon har full koll på vad som görs och ger tydlig återkoppling på bra prestationer.

I appen har hon också all information hon behöver om kommande kampanjer, samt full översikt om hur hennes butik presterar mot försäljningsmål m m.

 
Regionchef, Björn


I Campfire-appen har Björn all information han behöver för att följa upp och spela butikscheferna goda. Han har alla sälj tal tillgängliga och är uppdaterad på hur butikerna i hans region presterar.

Det gör att Björn hela tiden kan vara tätt på butik, lägga uppföljningsplaner och dela goda prestationer mellan butikerna.

Bjørn, regionleder, samlet

 

Cecilie, kjedelder, samlet

 
Kedjeledare, Cecilia

I Campfire-dashbordet på läsplatta/ PC har Cecilia full koll och översikt på hur regioner och butiker presterar, hur ex vis den senaste kampanjen har genomförts i butik och vilka resultat som det har gett.

Med Campfire från Contendo får hon den insikt som behövs för att stärka omdömet, samt vara proaktiv och lägga de planer som gör att kedjan når sina mål snabbare.


 



Contendos lösningar är enkla att snabbt ta i bruk och stöttar arbetsprocessen inom detaljhandel/ retail på ett effektivt och relevant sätt!

Mikael Hermansson

Försäljningschef Norr

"Vi ville ha ett användarvänligt och smart system som
gjorde oss effektiva i mötena med butikerna.
Det hittade vi på Contendo "
Blomsterboda, grey

Tycker du att Contendo är intressant för dig?

Våra kunder är välkända företag inom fastigheter, detaljhandel / detaljhandel, bank, försäkring och finans.