Retail

Är ni kundklara?
I dag är kunden mer uppdaterad och förberedd än tidigare, innan de besöker en av kedjans butiker. Det innebär att all basic (logistik, butikskoncept, sortiment, pris och kampanjer) alltid måste vara väl på plats och motsvara kundens förväntan. Med helt kundklara butiker, som ger en köpupplevelse som dessutom överträffar förväntningarna, då er alla förutsättningar på plats för en konkurrenskraftig och positiv försäljningsutveckling!

Man brukar säga att «slaget står i butik». Det handlar då om att fokusera och på rätt sätt hantera de faktorer som driver succé. Ett bra resultat skapas genom att de rätta aktiviteterna utförs löpande med god kvalitet. Att se till att best practice följs upp och genomförs på ett sätt som positivt påverkar snittförsäljning, marginaler, försäljning per arbetad timme/ ytenhet, konverteringsgrad och de mål som ni mäter mot.

Contendo har flera kunder som överträffat sina egna målsättningar, just genom att fokusera på de rätta aktiviteterna med löpande god kvalitet. Med Contendos lösningar säkrar du att dina butiker och säljare alltid är redo för att prestera på topp för att uppnå nöjda kunder. Med Contendos hjälp får du ett effektivt kvalitetslyft i uppföljning och coaching av butikerna.

Förutom ett attraktivt butikskoncept och ett starkt varumärke handlar en effektiv och framgångsrik detaljhandel i grunden om logistik. Den stora möjligheten och utmaningen ligger i att kontinuerligt genomföra och leverera det totala konceptet med både kvalitet och hög frekvens. Rätt erbjudande (sortiment, pris, kampanjer) presenterat på rätt sätt (space, exponeringar) vid rätt tillfälle – samtidigt i alla butiker!
Genom Contendos kärnprocess, Team Management, är det centrala att skapa en prestationskultur med motiverade och engagerade medarbetare som vet på vilket sätt de ska utföra arbetsuppgifterna. Contendo erbjuder här fyra lösningar som stöttar, utvecklar och driver denna affärskritiska process:

Contendo erbjuder lösningar som stöttar, utvecklar och driver på denna affärskritiska process:

  • Leading the Team™ - Säkerställ best practice och höj motivationen i organisationen
  • Campfire™  - Få med alla medarbetare i teamet genom en virtuell mötesplats som utbildar för att höja förståelse och kunskap
  • Play™ - Skapa extra motivation och kompetens i vardagen via interna lagtävlingar
  • Response™ - Öka insikterna kring dagens interna prestationer, för att utveckla och bli bättre imorgon
Contendos lösningar är enkla att snabbt ta i bruk och stöttar arbetsprocessen inom detaljhandel/ retail på ett effektivt och relevant sätt!
Mikael Hermansson

Försäljningschef Norr

"Vi ville ha ett användarvänligt och smart system som
gjorde oss effektiva i mötena med butikerna.
Det hittade vi på Contendo "
Blomsterboda, grey

Tycker du att Contendo är intressant för dig?

Våra kunder är välkända företag inom fastigheter, detaljhandel / detaljhandel, bank, försäkring och finans.