BMW Financial services

MW:s eget finansieringsbolag – helägt inom BMW Group. Bolaget har en lång erfarenhet av att finansiera BMW bilar. Contendo har, baserat på Campfire, levererat en anpassad lösning som förbättrar intern information och målstyrning. Genom bra kundupplevelser har BMW-varumärket uppnått premium status. I en extremt konkurrensutsatt bransch har BMW FS valt Contendo som systemleverantör i arbetet med att utifrån strategi stötta arbetsmetoder och genomförande – med den fortsatta ambitionen att erbjuda den bästa finansieringsmöjligheten till sina kunder.  

 

Kompetens och säljträning i återförsäljarledet

För att möta kundernas behov har BMW FS en lösning som hjälper dem att förvalta och vidareutveckla samarbetet med återförsäljarna. Målet är att öka kundnöjdheten och förbättra säljstyrningen. Återförsäljaren och den enskilda bilförsäljaren får en lösning där de kan följa upp egen försäljning, resultat och måluppfyllelse. Användaren tillförs på så sätt ny kunskap, konkreta fungerande säljtips, samt erhåller den information och feedback som kommer genom medverkan i det lojalitetskoncept som ligger i lösningen.

 

Lösningen

Contendo har, baserat på standardlösningen Campfire, levererat en anpassad produkt till BMW FS. Genom en rollstyrd lösning har användarna en enkel tillgång till egna nyckeltal, interna säljtävlingar och aktuella kampanjer. Lösningen hämtar och integrerar data från flera olika system – in i ett gränssnitt som ger en samlad bild över aktuell måluppfyllelse, samt vad som krävs för att ”komma i mål”.

 

Resultatet

Lösningen ger användaren en tydlig översikt av den egna insatsen, men också en bild av hur man ligger till i förhållande till sina kollegor. Contendo är en intuitiv och användarvänlig lösning som är enkelt att implementera och ta i bruk – det krävs endast en minimal utbildningsinsats. Ledningen och de anställda får en snabb tydlig feedback på aktuell egen prestation – med en benchmark mot övriga i företaget. Med det som grund är det i arbetet med målstyrning betydligt enklare för individen att konstruktivt bidra till sitt team/ sin avdelning.
Jens Lexerød

Fagansvarlig på EiendomsMegler 1

«Meglerne jobber på gamlemåtten med gule lapper og egne regneark. Vi hadde ikke nok kontroll på alle leads og følte vi ikke fikk gitt våre kunder den gode og profesjonelle oppfølgingen de fortjener…» 

Tycker du att Contendo är intressant för dig?

Våra kunder är välkända företag inom fastigheter, detaljhandel / detaljhandel, bank, försäkring och finans.