Bil

Bilbranschen är under tydlig förändring. Kunden blir mer digital, d v s använder längre tid på internet innan de köper en bil samtidigt som de har fått ett mer flytande förhållningssätt till den digitala kontra fysiska köpupplevelsen. Märkeslojaliteten utmanas allt mer och avgiftspolitiken påverkar kundpreferensen. Idag förväntar sig köparen dessutom en mer skräddarsydd behandling – allt från hur de kontaktas till hur produkten/ tjänsten slutligen levereras.

Den allra största skillnaden blir, av allt att döma, att kunden förväntar sig att köpupplevelsen flyter smidigt och enkelt mellan det digitala och det fysiska. När kunden vartefter kommer till butiken förväntar han/ hon att säljaren känner till just min historik med det aktuella bilmärket och att dialogen och rådgivningen därför blir mer relevant.

Its all about customer experience!

Det handlar om att spela medarbetarna goda i mötet med kunderna, samt att säkerställa nya kunder. Det centrala är att skapa ett enhetligt sätt att möta kunderna på, genom att få kärnprocesserna Team Management och Customer Management att samspela.

Contendo erbjuder här en komplett lösningsportfölj som stöttar, utvecklar och driver på denna affärskritiska process:

  • Leading the Team™
  • Response™
  • Dialog ™
  • Leading the Team ™
  • Campfire™
  • Play™
  • Response™

 

Jens Lexerød

Fagansvarlig på EiendomsMegler 1

«Meglerne jobber på gamlemåtten med gule lapper og egne regneark. Vi hadde ikke nok kontroll på alle leads og følte vi ikke fikk gitt våre kunder den gode og profesjonelle oppfølgingen de fortjener…» 

Tycker du att Contendo är intressant för dig?

Våra kunder är välkända företag inom fastigheter, detaljhandel / detaljhandel, bank, försäkring och finans.