Regelmessig vedlikehold av brannslokkemateriell er et eieransvar. Dette følger av europeisk standard NS-3910 og NS-EN 671-3.
Som eier av brannobjekt skal en sørge for at kvalifisert personell gjør vedlikehold av bl.a. vannbaserte slokkeanlegg, håndslokkere og brannslangetromler - minst hver 12. måned. 

Campfire, Contendos løsning for brannkontroll, forenkler denne prosessen!

Årlig kontroll av brannutstyr, NS 3910 og NS-EN 671-3. 

Kontrollen dokumenteres digitalt via sjekklister som inneholder en oversikt over alle brannslukkere og brannslangetromler. I tillegg får en oversikt over installasjonsdato, service type, plassering, etc. Rapportene lagres lett tilgjengelig (i "skyen") - som gjør det lettvint for sluttkunden å finne frem ved et eventuelt branntilsyn.

Løsningen har et dashboard som gjør det enkelt å planlegge fremtidige servicekontroller, der man også får en oppdatert oversikt over resultater målt opp mot budsjett og forecast. Det er også muligheter for tilpassede rapporter.

Servicekontroll - så enkelt utføres dette

Forberedelse før kontroll med tablet.

Bruk forberedelse-rapporten til servicekontrollen slik at man har et klart bilde på antall slukkere og slanger som skal skiftes ut, samt at man får lokalisert plasseringen av hver slukketype på forhånd. -Dette sparer tid og gjør kontrollen mer effektiv!!

 Servicekontroll med tablet.

Gjennomføring av servicekontroll skjer gjennom bruk av maler (templates) som inneholder flere valgfrie steg.
Malene bygges opp av de stegene/elementene som inngår i en god kontroll. Det kan være aktivitetstype, sjekklister, notater, erstatningsliste mm. Modulen inneholder som standard: 2 aktivitetstyper, Forberedelse-rapport samt Servicekontroll.

 

 

Campfire holder kontroll på endringer og utskiftninger av utstyr - enkelt og oversiktlig.

Når kontrollen er gjennomført får kunden en ferdig generert sluttrapport fra Campfire-løsningen i form av en pdf.

 

Servicekontroll av brannutstyr - med Campfire dashboard (web).

Kunden får oversikt over planlagte og gjennomførte servicekontroller i dashboardet til Campfire.
Løsningen gir oversikt over sentrale målinger og statuser, eg. hvor mange utskiftninger må utføres, type brannutstyr som må kontrolleres etter installasjonsdato, service type og plassering mm.
Brukeren kan dykke ned i spesifikke servicekontroller og se på detaljer på avvikene. Videre er det tilgjengelig standard-rapporter i form av pdf-er som kan hentes ut og lagres/videresendes dersom ønskelig.

 

Brannkontroll, Dahboard

 

Servicekontrollen av brannslokkemateriell 
fra Contendo - Oppsummering

Løsningen Frigjør tid

Løsningen gjør det lett å følge en felles mal/ beste praksis

En effektiv løsning, levert på kort tid