Vår bransjeerfaring, din mulighet

Mange virksomheter opplever en mer utfordrende salgshverdag. Contendo har opprbeidet bransjespesifikk kompetanse og har høy kunnskap innen følgende bransjer.

Retail

Er dere kundeklare?

I dag er kundene mer oppdatert og forberedt, før de besøker en butikk, enn de var tidligere. Det krever at basic (logistikk, butikkonsept, produkter, pris og kampanjer) er på plass og møter kundens forventninger.  Med..

Bil

Bilbransjen er i sterk endring langs flere akser. Kunden blir mer digital, dvs. de bruker mye lengre tid på nettet innen de kjøper bil. Endrede rammevilkår og avgiftspolitikk gir andre preferanser for kunden enn tidligere.  

Eiendomsmegling

Eiendomsmeglerbransjen er i en rivende endring. Økt digitalisering og nye konsepter for boligsalg presser marginer og øker konkurransen. Bransjen står foran en krevende utvikling innen digitale kanaler og meglers arbeidsmetoder. 

Andre bransjer der vi skaper verdi

Contendo leverer brukervennlige og smarte løsninger for flere ulike bransjer. Fellesnevneren for disse bransjene er at disse har store volum av kunder der konkurransefortrinnet handler om å skape gode kundeopplevelser.