Vår bransjeerfaring, din mulighet

Mange virksomheter opplever en mer utfordrende salgshverdag. Contendo har opprbeidet bransjespesifikk kompetanse og har høy kunnskap innen følgende bransjer.

Bil

Bilbransjen er i sterk endring langs flere akser. Kunden blir mer digital, dvs. de bruker mye lengre tid på nettet innen de kjøper bil.

Retail

Kvaliteten i betjeningen av kundene påvirkes av organisasjonens samlede kapasitet og ikke kun av de som møter kundene i det daglige. Innsikt, kunnskap, engasjement og løpende profesjonell coaching er avgjørende.

Eiendomsmegling

Eiendomsmeglerbransjen er i en rivende endring. Økt digitalisering og nye konsepter for boligsalg presser marginer og øker konkurransen. Bransjen står foran en krevende utvikling innen digitale kanaler og meglers arbeidsmetoder.