Vår bransjeerfaring, din mulighet

Mange virksomheter opplever en mer utfordrende salgshverdag. Contendo har opprbeidet bransjespesifikk kompetanse og har høy kunnskap innen følgende bransjer.

Hotell og Restaurant

Vi hjelper våre kunder innen Hotell og Restaurant med å skape de beste kundeopplevelsene – smartere og enklere!

Retail

Vi hjelper retailere med å skape de beste kundeopplevelsene i butikk – smartere og enklere!

Bil

Bilbransjen er i sterk endring langs flere akser. Kunden blir mer digital, dvs. de bruker mye lengre tid på nettet innen de kjøper bil. Endrede rammevilkår og avgiftspolitikk gir andre preferanser for kunden enn tidligere.  

Eiendomsmegling

Økt fokus på kundeopplevelsen og riktig adferd i møte med kundene kan gi flere oppdrag.Bruk av beste praksis og digital læringsplattform gir resultater selv for de beste.

Her viser vi hvordan.

Andre bransjer der vi skaper verdi

Contendo leverer brukervennlige og smarte løsninger for flere ulike bransjer. Fellesnevneren for disse bransjene er at disse har store volum av kunder der konkurransefortrinnet handler om å skape gode kundeopplevelser.