Vår bransjeerfaring, din mulighet

Mange virksomheter opplever en mer utfordrende salgshverdag. Contendo har opprbeidet bransjespesifikk kompetanse og har høy kunnskap innen følgende bransjer.

Retail

I dagens spesielle konkurransesituasjon, der kunden har mer kunnskap og en økende andel går via e-handel/flerkanal, er det viktigere enn noensinne å kontinuerlig sikre en best mulig kundeopplevelse i butikken basert på beste praksis. ..

Bil

Bilbransjen er i sterk endring langs flere akser. Kunden blir mer digital, dvs. de bruker mye lengre tid på nettet innen de kjøper bil. Endrede rammevilkår og avgiftspolitikk gir andre preferanser for kunden enn tidligere.  

Eiendomsmegling

Eiendomsmeglerbransjen er i en rivende endring. Økt digitalisering og nye konsepter for boligsalg presser marginer og øker konkurransen. Bransjen står foran en krevende utvikling innen digitale kanaler og meglers arbeidsmetoder. 

Andre bransjer der vi skaper verdi

Contendo leverer brukervennlige og smarte løsninger for flere ulike bransjer. Fellesnevneren for disse bransjene er at disse har store volum av kunder der konkurransefortrinnet handler om å skape gode kundeopplevelser.