Både Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften (Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter) krever at man kontroll på sitt HMS arbeide.*

Det finnes flere måter å håndtere kravene, der vernerunde(r) er den vanligste.

* Dette medfører krav til at en har rutiner for å avdekke feil og mangler, rette disse, forebygge overtredelser av lovpålagte krav samt ha en systematisk overvåking og gjennomgang av HMS-arbeidet.

Om vernerunde

En vernerunde er en forebyggende HMS-aktivitet der formålet er å hindre at uheldige arbeidsmiljøforhold oppstår, avdekke eventuelle risikoforhold samt sikre at forbedringer utføres.

Stegene
  • Planlegg vernerunden
  • Gjennomføre vernerunden
  • Oppfølging av vernerunden
  • Vis frem topp prestasjonene, skap engasjement

Dette er viktig:
  • Gi de ansatte en oppsummering av vernerunden
  • Ledelsen skal presentere forslag til tiltak ut fra oppsummering og medarbeidernes innspill
  • Dokumentasjonen på vernerunden som er utført skal arkiveres og rapporteres til styret, AMU eller andre instanser.
  • Lag en handlingsplan med en beskrivelse av prioriterte tiltak, tidsfrist for når det skal være gjort og hvem som er ansvarlig for at det blir gjort