Fornøyde kunder kommer gjerne igjen

Mange virksomheter opplever en mer utfordrende salgshverdag. I Norge har vi de siste årene påtatt oss og gjen­nom­ført en rekke store pro­sjekter. Det gjelder blant annet innen bank, finansi­ering, for­sikring, retail og eien­doms­megling.

AS Blomsterringen Engros

God vareflyt, kvalitet og et godt vareutvalg i butikk

AS Blomsterringen Engros er en av de største aktørene på det norske engrosmarkedet for potteplantemarkeder og snittblomster. Blomsterringen leverer kvalitetsprodukter til gartnerier,..

Blomsterboda - en voksende suksess!!

Bakgrunn

Blomsterboda er Sveriges ledende leverandør av komplette fullservice blomsteravdelinger (butikk i butikk) til dagligvarehandelen. Fra drivhuset i Blomsterboda, Vallentuna og sammen med lokale produsenter, leverer selskapet i dag blomster..

Gjensidige Forsikring

Fokusperioder settes nå i system hos Gjensidige forsikring. Gjennom Contendo iverksetter de kampanjer og aktiviteter som gjør at de når våre salgsmål. Samarbeidet på tvers i org­anisa­sjonen er styrket og sam­handlingen bedre. Dette styrker..

BMW Financial Services

BMW Group Financial Services (BMW FS) er BMWs eget finansierings­selskap. Dette er et hel­eid selskap innen­for BMW Group. Selskapet har lang erfaring i å finansiere BMW-kjøre­tøy og kan BMW bedre enn noe annet finansi­erings­selskap. Gjennom..

Princess Gruppen

Contendo har levert flere løsninger innen Team Management, hvor butikkene enkelt har tilgang til egne nøkkel­tall, kunde­tilfredshet og internkommunikasjon. I tillegg får forretningene tidsriktig informasjon fra kjeden som nyheter og kampanjer.

EiendomsMegler 1: Endret kulturen, behandlet 50% flere leads og løftet salget til nye høyder

Kan et smart verktøy for kundeoppfølging og håndtering av leads bidra til ønsket salgsvekst og kulturforandring i selskapet? EiendomsMegler 1 hevder at deres ambisjoner er fullstendig urealistiske å nå uten gode og effektive arbeidsverktøy for..