Eiendomsmegling

Økt fokus på kundeopplevelsen og riktig adferd i møte med kundene kan gi flere oppdrag.
Bruk av beste praksis og digital læringsplattform gir resultater selv for de beste.

Her viser vi hvordan.

Få innsikt i egne prestasjoner. Se hvor du er god og hvor du ønsker forbedringer. Oversikt over beste prestasjoner med topplister og månedens megler. Markedsandelene viser om dere presterer bedre eller dårligere enn konkurrentene.

 

Hva er Contendo Campfire for deg?

Tilbakemelding fra kundene gir viktig innsikt. 

• Innsikten danner grunnlag for forbedringer
• Hva som gjør deg til en bedre megler
• Sett mål og se din utvikling

Motivér og skap engasjement

• Vis frem topp prestasjonene, skap engasjement
• Lag konkurranser
• Bli sett og fremhev gode prestasjoner

Innsikt i prestasjoner

• Se hva dere gjør best og hvor dere må sette fokus
• Bruk av "beste praksis"
• Sett fokus på riktig aktivitet og god kvalitet

 

Hvordan skille seg ut? 

Flest befaringer er starten, men hva så?

Antall oppdrag kommer med god kommunikasjon, rett oppfølging til rett tid og når du er i forkant av behovet. La dine fornøyde kunder bli dine ambassadører – de selger for deg.

Hva Contendo Campfire er for deg.

Campfire er en Team Management-løsning som gjør det mulig for megler å jobbe systematisk. Du kan se på Campfire som en digital møteplass, der aktivitetsmålingen i det oversiktlige dashboardet gir deg et klart og tydelig svar på hvilken aktivitet og kvalitet du leverer. Alt med enkel tilgang til via PC og mobil.

 
Contendo Campfire Dashboard

undefined-2

For megler gir Campfire tilgang til relevante informasjon i én og samme løsning.
Som leder kan du danne deg et godt helhetsbilde, samtidig som du har mulighet til å se på detaljer. Ideelt for coaching av ansatte.

 
Contendo Campfire, KTI oversikt

KTI eiendomsmegling

Campfire gir oversikt over hva selger og kjøper opplever av deg, din avdeling, region eller hele selskapet.
Hvilke områder eller situasjoner er vi gode på. NPS score for meglerbransjen er skyhøy, kjenner du din? Ideelt for
coaching av ansatte.

 
Contendo Campfire, Markedsandeler

Markedsandel eiendomsmegling

Campfire gir oversikt over markedsandelen for din avdeling, region eller hele selskapet. Vises grafisk og i tabell. Se egne avdelinger i forhold til hverandre.
Se på b
ruktbolig eller fritid / Solgt, i markedet eller lagt ut for salg  / i ønsket periode

 
Contendo Campfire, Oppdragstyper

Oppdragstyper eiendomsmegling

Campfire viser fordeling av oppdragstyper pr. megler, avdeling, region eller hele selskapet for et område i en valgt periode.
Tabellen viser solgte oppdrag med Adresse, Poststed, Megler, Eierform, Grunntype.

 
Contendo Campfire, Fokusaktiviteter

Fokusaktiviteter eiendomsmegling

Fokusaktiviteter er verktøyet for å styrke riktig adferd.

Resultatene kommer når riktig adferd styrkes, og du fokuserer på sentrale aktiviteter og god kvalitet.
Ved å definere mål, sette av tid til opplæring og kunnskapsdeling, vil du kunne utføre jobben som de beste.
Løsningen motiverer til «beste praksis» for hele organisasjonen.

 

Contendo Campfire gir deg også
 • Eget Dashboard for Nybygg
 • Konkurranser
 • Prestasjonsindikatorer
 • Badges - utmerkelser
 • Lederrapporter med dypdykk
 • KTI rapporter
 • Regnskapsrapporter
 • Nyhetsstrøm med kommentarer og «likes»
 • Månedens megler
 • Tips til og fra bank
 • Tema sider for utdypende informasjon - artikler
 • Lag personlige favoritter for å dekke dine behov
Contendo Campfire app. følger deg på veien

 

 

Hva gjør Campfire for hvem?


Megler, Kari

Kari ser sine prestasjoner i Campfire-appen eller fra PC `n. Hva målet er og om hun vil nå målene.

Hun ser hva kundene forteller om hennes prestasjoner og hvordan hun presterer i forhold til resten av avdelingen eller organisasjonen. Hun følger med på topplistene over salg og tips. Presterer hun, vil hun også kunne bli månedens megler.
Campfire bidrar til å skape stolthet og motivasjon for Kari i hverdagen.

Kari eiendomsmegling

Kari har full oversikt over sine prestasjoner.

Avdelingsleder line eiendomsmegling

Line kan følge med på sin avdeling opp mot andre avdelinger i kjeden.

 

Avdelingsleder, Line

Line ser sine og avdelingens prestasjoner og gir tilbakemeldinger til meglerne på de gode prestasjonene.

Hun har oversikt over konkurranser og avdelingens markedsandeler og hvordan de presterer i forhold til salgsmål.

Salgsleder/Regionleder Bjørn

I Campfire har Bjørn all informasjonen han trenger for å følge opp og spille sine avdelingsledere gode.

Han ser alle salgstall og er oppdatert på avdelingene i hans region. Det gjør at Bjørn hele tiden kan være tett på avdelingene, legge oppfølgingsplaner og dele gode prestasjoner mellom avdelingene – slik at alle ser og kan følge beste praksis.

Bjørn eiendomsmegling

 

Bjørn ser hvor de ønsker å legge fokus den neste perioden.

Cecislie eiendomsmegling-1

Cecilie kan planlegge aktiviteter og konkurranser for å øke farten og sette rett fokus for hele organisasjonen.

 

Administrasjonen, Cecilie

I Campfire-dashboardet på nettbrett/PC ser Cecilie hvordan alle presterer, hvordan den siste konkurransen gikk og resultatene det har ført til.

Med Campfire fra Contendo har hun innsikten hun  trenger for å styrke omdømmet, være proaktiv og legge gode planer som sikrer at kjeden når sine mål raskere

 

Les også:
 
 Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan vi i Contendo hjelper kunder med sine digitaliseringsprosjekt - for å skape gode kundeopplevelser og nå sine mål raskere!

 

 

Contendos Eiendomsmeglerløsning - nå dine mål raskere!!!

Lær mer om Contendos Eiendomsmegler-løsning her Contendo_symbol_hvit 

 

Bjarte Voll

Leder Produksjon, EiendomsMegler 1 SR

«Vi får bedre oversikt og styring av aktivitetene, ressursforbruk og prestasjoner. Campfire er lett å bruke med et moderne design»  - Bjarte Voll, EiendomsMegler 1 SR

 • Bedre oversikt og styring etter Beste praksis.
 • Bedre ressursforbruk
 • Et meget godt styringsverktøy