Eiendomsmeglerbransjen er i en rivende endring. Økt digitalisering og nye konsepter for boligsalg presser marginer og øker konkurransen. Bransjen står foran en krevende utvikling innen digitale kanaler og meglers arbeidsmetoder. 

Mange meglere jobbet fortsatt på «gamlemåten» med gule lapper, notater i Outlook og egne «ringelister». De har derfor manglende kontroll på leads og kundeoppfølgingen blir dårlig og uprofesjonell.

Kundeopplevelsen står i sentrum for alle virksomheter som lykkes fordi det skaper det mest bærekraftige salget. Dette gjelder spesielt for eiendomsmeglerbransjen, som er helt avhengig av sterke og gode relasjoner med sine kunder.

Først og fremst handler det om å spille meglerne gode i møte med kundene , og ta vare på salgsmulighetene når de er der!

Målet er at meglerens hverdag skal forenkles gjennom å identifisere og håndtere de viktigste tips og leads på rett sted, med riktig aktivitet til riktig tid. Dette skal gi økt lønnsomhet og salg – og ikke minst økt kundetilfredshet.

Contendos løsninger støtter og utvikler meglerprosessen på flere områder. Sammen med din virksomhet, vurderer vi de løsninger som støtter den delen av prosessen der dere for tiden har størst utviklingsbehov. Vår er faringer er imidlertid at det stort sett er et forbedringspotensial knyttet til å utnytte og følge opp salgsmuligheter og leads på en bedre og mer effektiv måte. Vi starter derfor stort sett med å introdusere vår løsning Leading the Lead™ - som støtter den mest grunnleggende og avgjørende delen av prosessen for en megler.

Les mer om hva noen av våre eiendomsmelger-kunder har fått til med hjelp av Contendos løsninger