Princess Gruppen

Contendo har levert flere løsninger innen Team Management, hvor butikkene enkelt har tilgang til egne nøkkel­tall, kunde­tilfredshet og internkommunikasjon. I tillegg får forretningene tidsriktig informasjon fra kjeden som nyheter og kampanjer.

Utfordringen

«Hovedutfordringen for oss var å gi god nok informasjon til alle medarbeidere, samt synliggjøre forretningenes prestasjoner. Tidligere ble mye viktig informa­sjon sendt på e-post til forretningene. I en travel hverdag opplevde vi at mye informasjon enten ikke ble lest eller fort glemt. Samtidig ble mye tid brukt på å sammenstille nøkkeltall manuelt. Utfordringen var å kunne samle den viktigste informasjonen for siste og kommende periode på en intern side. I tillegg ønsket Princess Gruppen et system hvor vi enkelt kunne synliggjøre for­retningenes presta­sjoner, spesielt de gode.»

Løsningen

PrincessGruppen har tatt i bruk alle modulene i Contendo Campfire, der butikkene  har enkel tilgang til egne nøkkeltall, kundetilfredshet og intern­kommunikasjon. I tillegg får for­retningene tidsriktig informasjon fra kjeden som nyheter og kampanjer.

Resultatet

Medarbeiderne styrker motivasjonen og prestasjonene sine ved at løsningen benyttes som en kommunikasjonsportal hvor medarbeidere og butikkledere blir engasjerte, sett og anerkjent. De finner all nøkkelinformasjon for å stadig kunne prestere bedre i løsningen. Alle har umiddelbar tilgang til aktuelle kam­panjer og annen informasjon fra kjeden som de trenger. I tillegg engasjeres medarbeideren via ulike konkurranser og ved at man i løsningen følges opp på egne målsetninger.

Jens Lexerød

Fagansvarlig på EiendomsMegler 1

«Meglerne jobber på gamlemåtten med gule lapper og egne regneark. Vi hadde ikke nok kontroll på alle leads og følte vi ikke fikk gitt våre kunder den gode og profesjonelle oppfølgingen de fortjener…»