Gjensidige Forsikring

Fokusperioder settes nå i system hos Gjensidige forsikring. Gjennom Contendo iverksetter de kampanjer og aktiviteter som gjør at de når våre salgsmål. Samarbeidet på tvers i org­anisa­sjonen er styrket og sam­handlingen bedre. Dette styrker merkevaren Gjensidige og befester posisjonen i det norske markedet.

 

Utfordringen

Gjensidige Forsikring ønsket en kostnadseffektiv måte å nå ut til egne selgere for å skape økt salg av Gjensidige sine produkter. Det var et sentralt punkt at løsningen skulle levere «Økt effektivitet i å opprette, vedlikeholde og avslutte kampanjer» i forhold til det de gjorde før en ny løsning kom på plass. Et viktig krav til løsningen var at Gjensidige Forsikring skulle administrere dette selv. Et absolutt krav var at;

«Verktøyet skal være lett tilgjengelig og tilrettelagt for at Gjensidige skal kunne administrere kampanjer som kjøres i salgskanalene og sikre at selgerne får oppdatert informasjon om kampanjene og resultater fra eget salg.»

Løsningen

Contendo har levert en løsning til Gjensidige der vårt utgangspunkt var å støtte den sentrale markeds­avdelingen som jobbet på tvers av divisjoner for å skape salgstrykk i alle salgskanalene. Løsningen ble å etablere en web-løsning der all informasjon om kampanjer og resultater ble presentert for selgere, og der kundeansvarlige i Gjensidige fikk oversikt over salget for sine forhandlere.

I første omgang var det aktuelt å etablere en portal på web for å samle all informasjon, men nå er også Gjensidige Kampanjeapp lansert for å nå enda bedre ut til selgerne på en flate der de alltid er tilgjengelig; mobilen.    

Resultatet

Contendo er en brukervennlig løsning som setter Gjensidige sine fokusperioder i system. Gjennom løsningen kan vi iverksette kampanjer og aktivi­teter som gjør at vi når våre salgsmål. Selgerne motiveres og utfordrer hverandre på tvers av avdelinger og regioner selv om man har ren­dyrket strategien innenfor hver salgskanal. Samarbeid på tvers i organisasjonen mot samme mål styrker team­følelse og gruppe­tenkningen, som igjen styrker merke­varen Gjensidige og befester vår posisjon i det norske markedet.

Gjensidiges egne markedsressurser bruker nå betydelig mindre tid på å kjøre igang, følge opp og rapportere på resultater fra kampanjer. Dette styres nå ved hjelp av Contendo sin kampanjeløsning.

Gjensidige

«Verktøyet skal være lett tilgjengelig og tilrettelagt for at Gjensidige skal kunne administrere kampanjer som kjøres i salgskanalene og sikre at selgerne får oppdatert informasjon om kampanjene og resultater fra eget salg.»