Gjensidige Forsikring

Fokusperioder settes nå i system hos Gjensidige forsikring. Gjennom Contendo iverksetter de kampanjer og aktiviteter som gjør at de når våre salgsmål. Samarbeidet på tvers i org­anisa­sjonen er styrket og sam­handlingen bedre. Dette styrker merkevaren Gjensidige og befester posisjonen i det norske markedet.

Utfordringen

Gjensidige Forsikring ønsket en kostnadseffektiv måte å nå ut til egne selgere for å skape økt salg av Gjensidige Forsikrings sine produkter. Det var et sentralt punkt at løsningen skulle levere «Økt effektivitet i å opprette, vedlikeholde og avslutte kampanjer» i forhold til det de gjorde før en ny løsning kom på plass. Et viktig krav til løsningen var at Gjensidige Forsikring skulle administrere dette selv. Et absolutt krav var at;

«Verktøyet skal være lett tilgjengelig og tilrettelagt for at Gjensidige Forsikring skal kunne administrere kampanjer for sine avdelinger, Privat, Næringsliv, Landbruk og Oppgjør.»

 

Løsningen

Contendo har levert en skreddersydd løsning til Gjensidige Forsikring. Vårt utgangspunkt var å støtte den sentrale markeds­avdelingen, som jobbet på tvers av 3 divisjoner for å skape salgstrykk i alle salgskanalene.

 

Resultatet

Contendo er en brukervennlig løsning, som setter Gjensidige Forsikring sine fokusperioder i system. Gjennom løsningen kan vi iverksette kampanjer og aktivi­teter som gjør at vi når våre salgsmål.

Selgerne motiveres og utfordrer hverandre på tvers av avdelinger og regioner selv om man har ren­dyrket strategien innenfor hver salgskanal.

Samarbeid på tvers i organisasjonen mot samme mål styrker team­følelse og gruppe­tenkningen, som igjen styrker merke­varen Gjensidige og befester vår posisjon i det norske markedet.

Jens Lexerød

Fagansvarlig på EiendomsMegler 1

«Meglerne jobber på gamlemåtten med gule lapper og egne regneark. Vi hadde ikke nok kontroll på alle leads og følte vi ikke fikk gitt våre kunder den gode og profesjonelle oppfølgingen de fortjener…»