TEAM management

Spill den ansatte god i møtet med kundene

Gi innsikt i egne mål og prestasjoner

La den ansatte få informasjon om hvordan han eller hun ligger an.

Gi faglig påfyll

Gi de ansatte lett fordøyelig opplæring når de har tid, rett i mobilen.

Skap engasjement og aktivitet

Sørg for at de ansatte har full kontroll på kampanjer og lærer av de flinkeste.

Gjør hverdagen bedre for den ansatte

Med mobile apper er de ansatte et par sekunder unna alt de trenger.

Etabler beste praksis i oppfølging av dine butikker

Slaget om kundene står i butikken. Sørg for at de ansatte har “våpnene” de trenger.

Økt motivasjon med gamification

Endelig et motivasjonsverktøy som også bygger lagånd

Contendo Leading the Team

Sørg for at varer og kampanjer profileres slik at konsumenten kjøper dem!

Slaget står i butikken! Med Contendo Leading the Team™ sørger du for at dine varer og kampanjer profileres i butikk slik at konsumenten kjøper dem. Contendos smarte programvare hjelper deg med å effektivisere oppfølgingen av butikkene

 

Få mer fornøyde kunder gjennom målrettet oppfølging av butikkene.

Contendo Leading the Team er en smart programvare som optimaliserer oppfølgingen av butikk ved hjelp av enkel dokumentasjon og datainnsamling som grunnlag for analyse og etablering av beste praksis.

Løsningen er svært enkel å implementere og krever ingen større investeringer. Ved hjelp av faste moduler setter vi opp en løsning som er tilpasset det behovet du og dine salgskonsulenter har.

 

Leading the Team er rettet mot de som trenger å følge opp eget salg via butikk eller forhandlere


For salgskonsulenten blir det enklere å planlegge besøket, få tilgang til relevante nøkkeltall, dokumentere besøket , og bli mer effektiv og profesjonell i butikken. Ledelsen får bedre innsikt og kontroll på sentrale parametre for butikk driften som service og rådgiving, kvalitet og varepresentasjon , butikkstandard, tilgjengelighet og drift. 

Blomsterringen tok i bruk Leading the Team for å digitalisere sine butikkbesøk

Blomsterringen en av Norges største blomstergrossister, og har både gartnerier, hagesentre og blomsterforhandlere på kundelista. De tok i bruk Leading the Team fra Contendo for å digitalisere sine butikkbesøk,. Resultatet er både mer effektive og fornøyde ansatte, og bedre data for ledelsen.Contendo Campfire

Motiverte medarbeidere skaper de beste kundeopplevelsene!

De viktigste forutsetningene dreier seg om motivasjonen til menneskene som skal skape kundeopplevelsene. Vi tror at motivasjonen stiger når menneskene lærer, når de blir sett og har det gøy, samtidig som de vet hva de blir målt på og er støttet av smarte digitale verktøy.

Et kraftig og mobilt verktøy for å skape aktivitet og sikre en god og effektiv salgs- og resultatoppfølging.

Løsningen er en platform for å gi ansatte innsik i egne mål og prestasjoner, dele informasjon og nyheter, legge ut og delta i konkurranser, legge ut og ta en quiz, gjennomfør kurs eller sertifiseringer, motta påminnelser, varsler og push-meldinger presentere resultater i form av rapporter og topplister.

Contendo Campfire er et verktøy for både ledelse og de ansatte
  • Trenger du å skape mer aktivitet og engasjement?

  • Trenger dine ansatte faglig påfyll i hverdagen?

  • Vet dine ansatte hva de måles på og hvordan de ligger an?

  • Er det enkelt å nå ut og holde de ansatte informert?

Butikkjeden Princess Gruppen innførte Campfire som kampanje- og styringsverktøy for forretningene allerede i 2008.

Hovedutfordringen for Princess var å gi god nok informasjon til alle medarbeidere, samt synliggjøre forretningenes prestasjoner. Før de valgte Contendo ble mye viktig informa­sjon sendt på e-post til forretningene.

Med Campfire har butikkene enkel tilgang til egne nøkkeltall, kundetilfredshetsdata og intern­kommunikasjon. I tillegg får for­retningene nyheter og informasjon om kampanjer fra Princess.

Contendo Play

Når tradisjonelle tiltak ikke fungerer

Våre konsepter har som målsetting å engasjere, sekundere og motivere – som grunnlag for økt salg og fornøyde kunder! Med Contendo Play sikrer du kontinuitet i opplæringen etter et kurs eller en kick-off, trigger den indre motivasjonen hos ansatte, og bidrar til økt lojalitet til investeringer som gjøres i aktiviteter i salgsleddet
Fokus på vekst i salget og kompetanse hos medarbeidere

Contendo Play bygges opp med ulike spill-elementer presentert i et spill-dashboard. Spillet ivaretar blant annet spill-dashboard for presentasjon av progresjon, resultater og topplister, og aktivitetsskapende elementer som konkurranser, dueller og quiz.

Et verktøy for alle som trenger å ta grep for å tilføre mer  motivasjon og kunnskap for alle ansatte

Contendo Play er perfekt for å skape aktivitet og fokus når tradisjonelle salgskonkurranser ikke har samme effekt som før I en distribuert salgsmodell der du trenger økt fokus og nytekning for å sikre forankring og operasjonalisering av strategien, eller når du trenger å gjøre dine ansatte gode som team.

Contendo har levert salgskonkurranser i 17 år

Våre konsepter har som målsetting å engasjere, sekundere og motivere – som grunnlag for økt salg og fornøyde kunder!

Contendo var tidlig ut med gamification – og har i den senere tid tatt gamification til et nytt nivå gjennom konseptet «Driving Performance» og Contendo Play.

Contendo Play skal bidra til at ditt endringsprogram er prestasjons- og kulturfremmende, og fokuserer på de 70% i midten til å prestere bedre, samt påse at de som alltid presterer får god annerkjennelse og oppfølging.

Contendo Play gir alle felles grunnkunnskap gjennom informasjon og kompetanseheving, og knytter virksomhetens mål til teamets- og medarbeiders personlige mål.

Bevistgjør ansatte på mål og resultater – gi mestringsfølelse hele veien. Blir «vanedannende»…. og sikrer endring i kultur og arbeidsmetoder.

 

Contendo Response

Få klare svar på hvilke faktorer som påvirker dine prestasjoner


Contendo Response™ er en løsning som systematisk følger opp eksisterende kunder og som gir tydelige svar på hvilke faktorer som påvirker bedriftens prestasjoner. Tilbakemeldinger fra dine kunder samles, og basert på svarene kan du sette inn tiltak som gjør din virksomhet mer verdiøkende og relevant for kundene.

 

Få tilbakemelding på egen prestasjon

Generelt handler det om å få tilbakemelding fra kundene på gjennomførte aktiviteter eller handlinger for deretter å kunne forbedre eget produkt, tjeneste eller aktivitet. Uten et godt system for å gjennomføre evalueringer er det vanskelig å videreutvikle og foredle prosessene som skaper en prestasjonsfremmende, effektiv og bærekraftig virksomhet.

Løsningen kan integreres med kundens fagsystem slik at undersøkelser sendes automatisk basert på definerte statuser eller hendelser i salgs- eller kjøpsprosessen.

Få innsikt i hvem av dine kunder som er fornøyde eller ikke

Contendo Response er ikke begrenset til én type undersøkelser. Evaluering av din virksomhets omdømme eller hvordan kundene opplever å være kunde av dere kan gjennomføres innenfor en rekke ulike områder. Hva mener våre kunder om vår leveranseorganisasjon? 

IT-verktøy endret kulturen og løftet salget

Kan et smart verktøy for kundeoppfølging og håndtering av leads bidra til ønsket salgsvekst og kulturforandring i selskapet? EiendomsMegler 1 hevder at deres ambisjoner er fullstendig urealistiske å nå uten gode og effektive arbeidsverktøy for meglerne. Dette fikk de fra Contendo.

Jens Lexerød

«Meglerne jobber på gamlemåtten med gule lapper og egne regneark. Vi hadde ikke nok kontroll på alle leads og følte vi ikke fikk gitt våre kunder den gode og profesjonelle oppfølgingen de fortjener…»

Virker Contendo interessant for deg?

Våre kunder er kjente virksomheter innen eiendomsmegling, retail, bank, forsikring og finans. Avtal et møte der vi kan vise deg hvordan våre løsninger kan hjelpe din virksomhet