TEAM management

Spill den ansatte god i møtet med kundene

Gi innsikt i egne mål og prestasjoner

La den ansatte få informasjon om hvordan han eller hun ligger an.

Gi faglig påfyll

Gi de ansatte lett fordøyelig opplæring når de har tid, rett i mobilen.

Skap nærhet til kundene

Få løpende tilbakemeldinger fra kunder og ta pulsen på markeder. Bruk tilbakemeldingene for å sikre at du leverer på varemerket ditt og er relevant for kundene.

Skap engasjement og aktivitet

Sørg for at de ansatte har full kontroll på kampanjer og lærer av de flinkeste.

Gjør hverdagen bedre for den ansatte

Med mobile apper er de ansatte et par sekunder unna alt de trenger.

Etabler beste praksis i oppfølging av dine butikker

Slaget om kundene står i butikken. Sørg for at de ansatte har “våpnene” de trenger.

Contendo Leading the Team

Forstå hva som påvirker resultatene og gjør butikken og de ansatte kundeklare
 • Dokumenter kvaliteten på sentrale drivere
 • Få innsikt i hvor ofte og når neste oppfølging finner sted
 • Sørg for beste praksis tilnærming i oppfølging av butikk
 • Analyser sammenhenger mellom finansielle og kvalitative drivere
 • Jobb strukturert med tiltak og forbedringsarbeid
Contendo Leading the Team hjelper deg med å effektivisere oppfølgingen av butikkene og gi deg innsikt som grunnlag for å utvikle virksomheten.
Målrettet og enkel rapportering av aktivitet og kvalitet gir nødvendig innsikt

Contendo Leading the Team optimaliserer oppfølgingen av butikk eller forhandler ved hjelp av enkel dokumentasjon og datainnsamling på en mobil app. Med et oversiktlig dashboard får du som leder løpende innsikt som grunnlag for analyse og etablering av beste praksis.

Løsningen er svært enkel å implementere. Ved hjelp av ulike funksjonelle moduler setter vi opp en løsning som er tilpasset det behovet du og dine salgskonsulenter har. 

Leading the Team er rettet mot å følge opp og dokumentere aktivitetsnivå og kvaliteten i utførelse av vare presentasjon og salg i butikk eller forhandlere

For salgskonsulenten blir det enklere å planlegge besøket, få tilgang til relevante nøkkeltall, dokumentere besøket , og bli mer effektiv og profesjonell i butikken. 

Ledelsen får bedre innsikt og kontroll på sentrale parametre for butikk driften som service og rådgiving, kvalitet og varepresentasjon , butikkstandard, tilgjengelighet og drift.

Andre brukergrupper - Løsningen er også godt egnet til andre kundegrupper som for eksempel trenger å dokumentere installasjonsoppdrag med sjekklister og bilder eller selgere i butikk som skal rapportere på om de er klare for kampanjer eller ikke. 

AS Blomsterringen Engros

Blomsterringen en av Norges største blomstergrossister, og har både gartnerier, hagesentre og blomsterforhandlere på kundelista. De tok i bruk Leading the Team fra Contendo for å digitalisere sine butikkbesøk. Resultatet er ikke bare at alle besøk nå faktisk dokumenteres, men at det skjer på under ett minutt. Dette gir løpende innsikt og rapportering for ledelsen som så langt har vært svært ufullstending.

Blomsterringen valgte Contendo tilfordel for andre alternativer fordi løsningen var enkel og rask å få på plass. Allerede etter et par uker var løsningen i drift og ga verdifull dokumentasjon av aktivitet og kvalitet på varefremmingen i butikk.

Les om hvordan løsningen ga verdi for Blomsterringen

Les om praktisk bruk i Blomsterringen

MyCall - Økte antall kundebesøk med 40%

Telia-eide MyCall økte antall kundebesøk med 40% og opplevde økt tillit både fra forhandlere og egne ansatte etter at de tok i bruk Leading the Team.

Les om praktisk bruk i MyCall

Contendo Campfire

Motiverte medarbeidere skaper de beste kundeopplevelsene!

Motivasjonen stiger når menneskene lærer, når de blir sett og har det gøy, samtidig som de vet hva de blir målt på og er støttet av smarte digitale verktøy.

 • Skap mer aktivitet og engasjement blant dine ansatte og selgere
 • Gi dine ansatte faglig påfyll i en hektisk hverdag
 • Gi ansatte innsikt i egne mål og prestasjoner
 • Hold de ansatte oppdaterte og informerte

Contendo Campfire er «motoren» som engasjerer og samler hele organisasjonen!

Et mobilt verktøy for å skape aktivitet, drive opplæring og gi innsikt i  mål og resultater 

Løsningen er en platform som kan bestå av ulike elementer for å blant annet

 • Gi ansatte innsikt i egne mål og prestasjoner
 • Dele informasjon og nyheter
 • Presentere konkurranser og resultatlister
 • Gjennomføre opplæring og ta en quiz

Den ansatte vil kunne motta påminnelser, varsler og push-meldinger basert på regler definert av din virksomhet.

Contendo Campfire er et verktøy for både ledelse og de ansatte
 • Trenger du å skape mer aktivitet og engasjement?

 • Trenger dine ansatte faglig påfyll i hverdagen?

 • Vet dine ansatte hva de måles på og hvordan de ligger an?

 • Er det enkelt å nå ut og holde de ansatte informert?

Butikkjeden Princess Gruppen innførte Campfire som kampanje- og styringsverktøy for forretningene allerede i 2008.

mainlogo

Hovedutfordringen for Princess var å gi god  informasjon nok til alle synliggjøre forretningenes prestasjoner. Før de valgte Contendo ble mye viktig informa­sjon sendt på
e-post til forretningene.
sam
tmedarbeidere, 

Med Campfire har butikkene enkel tilgang til egne nøkkeltall, kundetilfredshetsdata og intern­kommunikasjon. I tillegg får for­retningene nyheter og informasjon om kampanjer fra Princess.

Contendo Response

Få klare svar fra dine kunder på hvordan de selv opplever å møte din bedrift

 • Bruk objektive målinger fra kundene til evaluering
 • Skap nærhet til kunden ved å lære av tilbakemeldingene
 • Forstå hva kundene er opptatte av
 • Forstå hva som må forbedres og forsterkes
 • Ta kontroll på tilbakemeldingene og unngå nettroll


Contendo Response™ er en løsning som kartlegger og gir tydelige svar på hvilke faktorer som påvirker dine prestasjoner.

Få tilbakemelding på egen prestasjon

Generelt handler det om å få tilbakemelding fra kundene på gjennomførte aktiviteter eller handlinger for deretter å kunne forbedre eget produkt, tjeneste eller aktivitet. Uten et godt system for å gjennomføre evalueringer er det vanskelig å videreutvikle og foredle prosessene som skaper en prestasjonsfremmende, effektiv og bærekraftig virksomhet.

Løsningen kan integreres med kundens fagsystem slik at undersøkelser sendes automatisk basert på definerte statuser eller hendelser i salgs- eller kjøpsprosessen.

Få innsikt i hvem av dine kunder som er fornøyde eller ikke

Contendo Response er ikke begrenset til én type undersøkelser. Evaluering av din virksomhets omdømme eller hvordan kundene opplever å være kunde av dere kan gjennomføres innenfor en rekke ulike områder. Hva mener våre kunder om vår leveranseorganisasjon? 

IT-verktøy endret kulturen og løftet salget

Kan et smart verktøy for kundeoppfølging og håndtering av leads bidra til ønsket salgsvekst og kulturforandring i selskapet? EiendomsMegler 1 hevder at deres ambisjoner er fullstendig urealistiske å nå uten gode og effektive arbeidsverktøy for meglerne. Dette fikk de fra Contendo.

Contendo Play

Når tradisjonelle tiltak for å skape engasjement ikke fungerer

Grunnlaget for økt salg og fornøyde kunder skapes gjennom å engasjere, sekundere og motivere dine ansatte! 

 • Tenk nytt for å begeistre de ansatte
 • Skap forankring og operasjonaliser strategien
 • Spill de ansatte gode som team
 • Skap kontinuitet i aktivitetsnivået

Med Contendo Play sikrer du kontinuitet i opplæringen etter et kurs eller en kick-off, du trigger indre motivasjon og bidrar til lojalitet til investeringer som gjøres i salgsleddet!

Fokus på vekst i salget og kompetanse hos medarbeidere

Contendo Play bygges opp som et spill som går over flere etapper og gjerne en lenger periode. Ulike spill-elementer som dueller, quiz og konkurranser bygges inn i spillet og progresjon og resultater presenteres i et spill-dashboard.

Fokuset ligger på grupper og team med mål om at deltakerne inspirerer hverandre innenfor gruppen til å lykkes med totalmålet. Laget får ulike oppgaver og skal ta seg igjennom etapper i spillet som har et konkret salgsmål og/eller et kompetansemål som må oppnås for å komme videre til neste etappe.  

Et verktøy for alle som trenger å ta grep for å tilføre mer  motivasjon og kunnskap for alle ansatte

Contendo Play er perfekt for å skape aktivitet og fokus når tradisjonelle salgskonkurranser ikke har samme effekt som før I en distribuert salgsmodell der du trenger økt fokus og nytekning for å sikre forankring og operasjonalisering av strategien, eller når du trenger å gjøre dine ansatte gode som team.

Contendo har levert salgskonkurranser i 17 år

Våre konsepter har som målsetting å engasjere, sekundere og motivere – som grunnlag for økt salg og fornøyde kunder!

Contendo var tidlig ut med gamification – og har i den senere tid tatt gamification til et nytt nivå gjennom konseptet «Driving Performance» og Contendo Play.

Contendo Play skal bidra til at ditt endringsprogram er prestasjons- og kulturfremmende, og fokuserer på de 70% i midten til å prestere bedre, samt påse at de som alltid presterer får god annerkjennelse og oppfølging.

Contendo Play gir alle felles grunnkunnskap gjennom informasjon og kompetanseheving, og knytter virksomhetens mål til teamets- og medarbeiders personlige mål.

Bevistgjør ansatte på mål og resultater – gi mestringsfølelse hele veien. Blir «vanedannende»…. og sikrer endring i kultur og arbeidsmetoder.

 
Jens Lexerød

«Meglerne jobber på gamlemåtten med gule lapper og egne regneark. Vi hadde ikke nok kontroll på alle leads og følte vi ikke fikk gitt våre kunder den gode og profesjonelle oppfølgingen de fortjener…»

Våre kunder velger oss fordi vi er fleksible, lettbente og fordi løsningene våre er enkle å ta i bruk!

Avtal et møte der vi kan vise deg hvordan vi kan hjelpe din virksomhet