Ifølge europeisk standard, NS-EN15635, er alle bedrifter pålagt å utføre regelmessige kontroller av lagerinnredningen minst hver 12. måned. 

Standarden gjelder for reoltypene pall-, småvare-, dypstablings- samt grenreoler.

 

Med Contendos digitale løsning er dette svært enkelt å gjennomføre.

Om reolkontroll

Alle bedrifter er (i tillegg til NS-EN15635) forpliktet til å sørge for at de ansatte arbeider i et trygt arbeidsmiljø. Dette følger av arbeidsmiljølovens gjeldende forskrifter. Dersom årlige reolkontroller ikke gjennomføres og eventuelle skader ikke utbedres, kan bedriften derfor risikere påtale ved en ulykke.

Reolkontroll - så enkelt utføres dette

Reolkontroll med app

Sjekk alle reolens komponenter for skader. Enhver skade som avdekkes skal rapporteres. Løsningen dokumenterer skader med bilde, lokasjon, type avvik og vi bruker standardens fargekodesystem grønt, gult og rødt nivå.Utbedring (etterkontroll) med appen.

Etter utført reolkontroll lager vi en grundig rapport som inneholder beskrivelse av tilstanden på reolanlegget og hvilke tiltak som må gjøres.
Når avvikene er utbedret, skal reolanlegget stemme overens med kravene i NS-EN 15635.

 

Dokumentere utbedring av skader

Det er svært enkelt å dokumentere en skade på en reol samt utbedringen av denne - med Contendo-løsningen.

En rapport genereres automatisk

Rapport side 1

Rapport side 2

Dashboard (web)

Kunden får oversikt over planlagte og gjennomførte reol- og etterkontroller i Dashboardet.
Alle rapportene lagres lett tilgjengelig i løsningen og ingen for- eller etterarbeid for kontrolløren.

Brukeren kan dykke ned i spesifikke reolkontroller og se på detaljer samt bilder på avvikene. 

 

Reolkontroll fra Contendo - Oppsummering

Løsningen Frigjør tid

Løsningen gjør det lett å følge en felles mal/ beste praksis

En effektiv løsning, levert på kort tid

Kontakt:

FrodeW, shv

Frode Waage
Salgssjef

frode@contendo.no
+47 901 35 019