Ifølge europeisk standard, NS-EN15635, er alle bedrifter pålagt å utføre regelmessige kontroller av lagerinnredningen minst hver 12. måned.

Med Contendos løsning, Campfire, er dette svært enkelt å gjennomføre!

Om reolkontroll

Alle bedrifter er (i tillegg til NS-EN15635) forpliktet til å sørge for at de ansatte arbeider i et trygt arbeidsmiljø. Dette følger av arbeidsmiljølovens gjeldende forskrifter. Dersom årlige reolkontroller ikke gjennomføres og eventuelle skader ikke utbedres, kan bedriften derfor risikere påtale ved en ulykke.

Reolkontroll - så enkelt utføres dette

Reolkontroll med app

Gjennomføring av reolkontroll og etterkontroll skjer gjennom bruk av maler (templates) som inneholder flere valgfrie steg. Malene bygges opp av de stegene/elementene som inngår i en god kontroll. Det kan være sjekklister, notater, ta bilde av skader og kategorisere disse mm.  Reolkontroll-modulen inneholder 2 aktivitetstyper, reolkontroll og etterkontroll.Utbedring (etterkontroll) med appen.

Som reolkontroll, følger brukeren en mail for utbedringen/etterkontrollen. Når denne er ferdig, får kunden en ferdig generert sluttrapport fra Campfire-løsningen i form av en pdf. Dette sparer tid og gjør deg mer effektiv!!

 

Dokumentere utbedring av skader

Det er svært enkelt å dokumentere en skade på en reol samt utbedringen av denne - med Contendo-løsningen.

 

Reolkontroll og Etterkontroll - med Campfire dashboard (web)

Kunden får oversikt over planlagte og gjennomførte reol- og etterkontroller i dashboardet til Campfire. Løsningen gir oversikt over sentrale målinger og statuser, eg. hvor mange utbedringer må utføres, hvor mange kontroller som inneholder utstyr som er av kategori rød (ie. Stopp all bruk) mm.
Brukeren kan dykke ned i spesifikke reolkontroller og se på detaljer samt bilder på avvikene. Videre er det tilgjengelig standard-rapporter i form av pdf-er som kan hentes ut og lagres/videresendes dersom ønskelig.

 

Reolkontroll fra Contendo - Oppsummering

Løsningen Frigjør tid

Løsningen gjør det lett å følge en felles mal/ beste praksis

En effektiv løsning, levert på kort tid