Retail

Kvaliteten i betjeningen av kundene påvirkes av organisasjonens samlede kapasitet og ikke kun av de som møter kundene i det daglige. Innsikt, kunnskap, engasjement og løpende profesjonell coaching er avgjørende.

Foruten et attraktivt butikkonsept og et sterkt varemerke handler en effektiv og framgangsrik detaljhandel i grunnen om
logistikk. Den store muligheten og utfordringen ligger i å kontinuerlig gjennomføre og levere på konseptet med både kvalitet og høy frekvens. Dette inkluderer å sikre rett varetilbud (sortiment, pris, kampanjer) presentert på riktig måte (space, vareeksponering) på rett tidspunkt - samtidig i alle utsalgssteder og butikker! 

Innen kjerneprosessen Team Management er med andre ord det å skape en prestasjonskultur med motiverte medarbeidere som vet hvordan de skal utføre jobben helt sentralt og avgjørende for å lykkes. 

Contendo tilbyr her fire løsninger som støtter, utvikler og driver denne forretningskritiske prosessen:

  • Leading the Team™
  • Campfire™
  • Play™
  • Response™
Jens Lexerød

Fagansvarlig på EiendomsMegler 1

«Meglerne jobber på gamlemåtten med gule lapper og egne regneark. Vi hadde ikke nok kontroll på alle leads og følte vi ikke fikk gitt våre kunder den gode og profesjonelle oppfølgingen de fortjener…»