Kvaliteten i betjeningen av kundene påvirkes av organisasjonens samlede kapasitet og ikke kun av de som møter kundene i det daglige. Innsikt, kunnskap, engasjement og løpende profesjonell coaching er avgjørende.

Foruten et attraktivt butikkonsept og et sterkt varemerke handler en effektiv og framgangsrik detaljhandel i grunnen om
logistikk. Den store muligheten og utfordringen ligger i å kontinuerlig gjennomføre og levere på konseptet med både kvalitet og høy frekvens. Dette inkluderer å sikre rett varetilbud (sortiment, pris, kampanjer) presentert på riktig måte (space, vareeksponering) på rett tidspunkt - samtidig i alle utsalgssteder og butikker! 

Innen kjerneprosessen Team Management er med andre ord det å skape en prestasjonskultur med motiverte medarbeidere som vet hvordan de skal utføre jobben helt sentralt og avgjørende for å lykkes. 

Contendo tilbyr her fire løsninger som støtter, utvikler og driver denne forretningskritiske prosessen:

  • Leading the Team™
  • Campfire™
  • Play™
  • Response™