MyCall - Økte antall kundebesøk med 40%

Telia- eide MyCall økte antall kundebesøk med 40 prosent og opplevde økt tillit både fra forhandlere og egne ansatte etter at de tok i bruk den mobile løsningen Contendo Leading the Team.

MyCall Lars Kalleberg_v2- Vi har fått bedre oversikt og styring av salgsaktiviteter, ressursforbruk og produktkunnskap i alle ledd med Contendo Leading the Team. Løsningen er lett å bruke og innrapporteringen tar systemet seg av, sier sales manager Lars Kalleberg i MyCall. Selskapet er en del av Telia-konsernet og selger kontantkort for mobil i butikker over hele landet. Det skjer blant annet gjennom kjedene Narvesen og 7-eleven. Fokus på digitalisering og tilnærming av beste praksis gjorde at de valgte Contendo Leading the Team for å forenkle hverdagen til både selgere og ledelsen. 

– Vi har i flere år brukt en app fra Contendo med nøkkeltall i butikk. Nå har vi i tillegg digitalisert og fått full oversikt over møtene våre. MyCall hadde begrenset innsikt i utfordringer lokalt, regionalt og på kjedenivå. Ledelsen manglet informasjon om besøkshyppighet, produktkunnskap og synlighet i butikk, og visste lite om hvordan salgsaktiviteter og profilering ble ivaretatt i salgsleddet. Contendo Leading the Team optimaliserer oppfølgingen av butikk og forhandler ved hjelp av enkel dokumentasjon og datainnsamling på en mobil app. Med et oversiktlig dashboard får du løpende innsikt, som grunnlag for analyse og etablering av beste praksis.
 
– Tidligere gikk vi litt i blinde. Med den nye appen har antall møter økt med over 40 prosent, noe vi er svært godt fornøyd med. Gjennom appen gjennomføres nå møter med butikkene ved bruk av etablert beste praksis for MyCall. De benytter sjekkliste, bildedokumentasjon, notater, påminnelser og registrering av neste møte med synkronisering til kalender på smarttelefonen.
 
– Vi har benyttet en app fra Contendo over lengre tid og vi har vært fornøyd i hele perioden. De har over tid vist at de leverer og vi hadde stor tiltro til deres leveringsevne. Denne opplevelsen har forsterket seg i denne leveransen, understreker Kalleberg.
 
 
Dette gir Contendo Leading the Team ledelsen i MyCall:
  • Egne rapporter med full dokumentasjon helt ned til butikknivå for å ivareta avtalene med kjedene.
  • Informasjon om at salgsaktivitetene blir ivaretatt i butikken, slik at MyCall kan forsikre seg om at hver kampanjekrone blir realisert.
  • Selgerne dokumenterer verdiskapning direkte i dialog med kundene, og dokumenterer at de overholder kontraktene/avtalene med kjedene.
  • Dokumentasjon på tid og ressurser brukt per butikk/kjede for bedre ressursutnyttelse og synliggjør mangel på ressurser.
  • Dokumentasjon på bruk av riktig tid på riktig kunde.
  • Tidlig varsling om, og oversikt over, markedstrender for å se hvilke bransjer eller områder som har fremgang og hvilke som har tilbakegang.
  • Oversikt over antall besøk per ansatt, i region eller per kjede.
  • Oversikt over kompetansenivået i butikk over tid for å se utviklingen og for å kartlegge behov for opplæring av nye ansatte
Contendo Leading the Team er svært enkel å implementere. Ved hjelp av ulike funksjonelle moduler får du en løsning tilpasset det behovet du og dine
salgskonsulenter har.
 

 

Kontakt oss for en gjennomgang

Vi vet jo det: Vi redder ikke verden med en ny app. Men å sørge for økt salg med et presist verktøy, det kan vi garantert hjelpe deg med. Ring Øivind Sverdrup på 932 19 350 for en uforpliktende prat, eller send meg en e-post

Lars Kalleberg

Salesmanager, MyCall @ Telia Norge

"MyCall har i flere år brukt en app fra Contendo med nøkkeltall på butikk. Nå har vi i tillegg digitalisert og fått full oversikt over møtene våre. MyCall har fått bedre oversikt og styring av markeds kampanjer, ressursforbruk og produktkunnskap i alle ledd. Løsningen er lett å bruke - og innrapportering, det tar systemet seg av"