Medarbeiderundersøkelser er viktige fordi de gir organisasjoner verdifull innsikt i medarbeidernes opplevelse av arbeidsmiljøet og trivsel.

Ved å samle inn tilbakemeldinger fra medarbeiderne, kan ledere identifisere utfordringer og muligheter for forbedring. Resultatene brukes til å utvikle tiltak og strategier som øker ansattes engasjement, produktivitet og jobbtilfredshet.
Engasjerte og fornøyde medarbeidere er grunnlaget for gode kundeopplevelser med tilhørende inntekter.

Hva er medarbeiderundersøkelse?
 • En medarbeiderundersøkelse er en strukturert måte å hente inn synspunkter, erfaringer og forslag til tiltak fra de ansatte. Som regel skjer dette i form av en anonym, nettbasert spørreundersøkelse.
 • En god medarbeiderundersøkelse som følges opp av ledelsen, kan være et godt verktøy for å trygge arbeidsmiljøet og sikre effektiv drift. I praksis er det dessverre altfor ofte slik at medarbeiderundersøkelser ikke følges opp av ledelsen.
 • Undersøkelser uten oppfølging er bortkastet, og virker mot sin hensikt.

Hvordan gjør du det?

Sett mål
 • Første oppgave i arbeidet med en god undersøkelse blant de ansatte er å slå fast hva målet er. Hvorfor skal dere ha en medarbeiderundersøkelse?
  Vær åpen om behovene som ligger til grunn for et slikt initiativ, for eksempel at ledelsen ønsker å vite mer om hva medarbeiderne trenger for at virksomheten skal nå sine mål. Du må involvere tillitsvalgte, verneombud og arbeidsmiljøutvalg (AMU) i hele prosessen.
  Samarbeid gjerne også med bedriftshelsetjenesten om både planlegging, gjennomføring og oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen.
 • Å ha et klart mål gjør det lettere å forankre arbeidet, og kommunisere hensikten. Både toppledelse og linjeledelse må involveres fra starten. Så må du informere de ansatte. Fordi dette er så viktig, kan det være lurt å lage en plan for kommunikasjon i forkant, underveis og etterpå. Dette er litt avhengig av hvor stor virksomheten er.
 • Du må tydelig kommunisere hva som er målet med undersøkelsen. Beskriv også prosessen i detalj. Det er viktig at de ansatte ikke blir gående og lure på hva som skjer, hvorfor det skjer, og hva det kan resultere i. Er det bare en sjekk av arbeidsmiljøet, eller starter ledelsen en omorganisering?
 • Informer dine ansatte om medarbeiderundersøkelsen.En medarbeiderundersøkelse bør ikke dukke overraskende opp i innboksen.
 • Dette kan gjøres på en enkel måte ved å svare på følgende spørsmål i informasjonsutsendelsen:
  • hvorfor de får undersøkelsen
  • hvorfor de ønsker at hver enkelt medarbeider besvarer
  • hvordan anonymiteten blir ivaretatt
  • når undersøkelsen skal være besvart
  • hva som vil skje etter selve undersøkelsenPlanlegg vernerunden