Regelmessig vedlikehold av brannslukkemateriell er et eieransvar. Dette følger av europeisk standard NS-3910 og NS-EN 671-3.

Som eier av brannobjekt skal en sørge for at kvalifisert personell gjør vedlikehold av bl.a. vannbaserte slukkeanlegg, håndslukkere og brannslangetromler - minst hver 12. måned. 

Campfire, Contendos digitale løsning for slukkekontroll, forenkler denne prosessen.


Kontroll av brannutstyr ihht. NS 3910 og NS-EN 671-3

Kontrollen dokumenteres digitalt og inneholder en oversikt over alle brannslukkere og brannslangetromler. Utfør kontrollen enkelt ved bruk av nettbrett. Den automatisk genererte rapporten lagres og kan sendes til kunde.​

Løsningen har et dashboard som gjør det enkelt å planlegge fremtidige kontroller. Dashboardet gir en oppdatert oversikt over viktige KPI-er.

Slukkekontroll - så enkelt utføres den

Forberedelse før kontroll.

Rapporten viser antall slukkere og slanger som skal skiftes ut, samt at man får lokalisert plasseringen av hver slukketype på forhånd. Dette sparer tid og gjør kontrollen mer effektiv.

 

Forberedelsesliste

 

Forberedelsesliste plassering


Utfør kontrollen

Basert på fjorårets kontroll vet løsningen hva som skal sjekkes og byttes av brannutstyr.

 

Løsningen holder kontroll på endringer og utskiftninger av brannutstyr - enkelt og oversiktlig.

 

Når kontrollen er gjennomført lages en sluttrapport i PDF som kan sendes til kunden.

 
Dashboard

Kunden får oversikt over planlagte og gjennomførte slukkekontroller i dashboardet.
I tabellen får du oversikt over hvilke typer brannutstyr som skal skiftes ut.

 

Contendo oppsummerer Slukkekontroll
ihht. NS 3910 for håndslukkere og NS-EN 671-3 for brannslanger.
Kontakt oss for en gjennomgang
  • Frigjør tid
  • Lett å følge beste praksis
  • Effektiv løsning
  • Levert på kort tid

Kontakt:

FrodeW, shv

Frode Waage
Salgssjef

frode@contendo.no
+47 901 35 019