I systematiskt brandskyddsarbete ingår
kontroll av släckutrustning. Med Contendos lösning är detta enkelt och effektivt.

Regelbundet underhåll av brandsläckare är ägarens ansvar. Detta följer av den europeiska standarden NS-3910 och NS-EN 671-3.

Som ägare till ett brandobjekt ska du se till att kvalificerad personal utför underhåll av bl.a. vattenbaserade släcksystem, handsläckare och brandslangupprullare - minst var 12:e månad.

Campfire, Contendos digitala släckningskontrolllösning, förenklar denna process.

Kontroll av brandutrustning enligt NS 3910 och NS-EN 671-3

Besiktningen är digitalt dokumenterad och innehåller en översikt över alla brandsläckare och brandslangupprullare. Utför kontrollen enkelt med en surfplatta. Den automatiskt genererade rapporten sparas och kan skickas till kunden.

Lösningen har en instrumentpanel som gör det enkelt att planera framtida kontroller. Instrumentpanelen ger en uppdaterad översikt över viktiga nyckeltal.

Släckningskontroll – det är så enkelt att utföra

Förberedelse före kontrollen.

Rapporten visar antalet brandsläckare och slangar som ska bytas ut, samt lokalisering av varje typ av brandsläckare i förväg. Detta sparar tid och gör kontrollen mer effektiv.

Förberedelselista:

 Förberedelselista plats:


Utför kontrollen

Baserat på förra årets besiktning vet lösningen vad som ska kontrolleras och bytas ut i brandutrustning.

 

Lösningen håller koll på förändringar och byten av brandutrustning – enkelt och tydligt.

 

När kontrollen är genomförd skapas en slutrapport i PDF som kan skickas till kunden.

 
Dashboard

Kunden får en överblick över planerade och genomförda släckningskontroller i instrumentpanelen.
Tabellen ger dig en översikt över vilka typer av brandutrustning som måste bytas ut.

 

Contendo sammanfattar släckningskontroller enligt NS 3910 för handsläckare och NS-EN 671-3 för brandslangar.
  • Frigör tid
  • Lätt att följa bästa praxis
  • Effektiv lösning
  • Levereras på kort tid
Kontakt oss for en gjennomgang