Var 12:e månad skall pallstallage och övrig lagerinredning besiktas enligt SS-EN 15635:2008

Protokoll ska med dokumentation lämnas till säkerhetsansvarig i företaget.

 

Med Contendos digitala lösning är detta enkelt att utföra.


Enkelt att utföra

Besiktning via app.

Kontrollera alla komponenter i lagerinredningen för skador. Alla skador som upptäcks dokumenteras.
Lösningen dokumenterar skador med bild, plats, typ av avvikelse och vi använder
standardfärgkodningssystemet grön, gul och röd nivå.Åtgärdshantering via app.

 

Efter att besiktningen är genomförd skapas ett digitalt protokoll som innehåller en beskrivning av lagerinredningens skick och vilka åtgärder som behöver vidtas.

När avvikelserna är åtgärdade ska lagerinredningen uppfylla kraven i SS-EN 15635.

 

Dokumentera reparation av skador

Med Contendos lösning är det enkelt att dokumentera en skada och dess reparationDet är mycket enkelt att dokumentera skador på ett pallställ och dess reparation - med Contendos lösning.

 

En rapport genereras automatiskt

Rapport side 1

Rapport side 2

Dashboard (web)

Kunden får en överblick över planerade och genomförda besiktningar i Dashboard.Via ett web-baserat Dashboard får kunden en tydlig överblick av planerade och genomförda besiktningar.
Alla rapporter lagras lättillgängligt i lösningen och det finns inget för- eller efterarbete för den som besiktigar.

Användaren kan dyka in i den specifika besiktningen och se detaljer och bilder av avvikelserna.

 

Sammanfattning

Frigör tid

Enkelt att följa ”best practice”

Standardiserad lösning