Blomsterboda, ett växande företag!!

Bakgrund

Blomsterboda är ledande i Sverige på att leverera fullservice av blomsteravdelningar (shop-in-shop) i dagligvaruhandeln. Från växthus i Blomsterboda, Vallentuna och tillsammans med lokala odlare vårdar bolaget idag förtroendet att sälja blommor bland 550 dagligvaruhandlare över hela Sverige. Blomsterboda är idag Sveriges största bukettbinderi och en av Sveriges största odlare av tulpaner. 
Att sälja blommor kräver kunskap om produkterna och passion för att lära sig konsumenternas önskemål i just din butik. Därför ligger det i blomsterhandlarens uppdrag att anpassa sortiment och servicenivå så att det alltid möter efterfrågan.

 

Utmaningen

Blomsterboda ambitiösa mål är att skapa tillväxt och expansion genom stadig etablering av alltfler blomsterbutiker. Företagets mål ska nås genom att arbeta effektivt och smart, med ett stort fokus på kostnadskontroll.
Försäljningsvolymen ska öka genom att kontinuerlig öka antalet försäljningsställen – samtidigt med stärkt attraktivitet i form av bättre lönsamhet för handlaren. Kampen om kunderna står i butiken och det är de bästa producenterna/ leverantörerna som säkrar rätt koncept, kvalitet och upplevelse för slutkunden. För att klara detta måste region- och teamchefer ha fungerande och effektiva verktyg – inte minst för arbetet med best practice och för att kunna följa upp resultaten av genomförda åtgärder och aktiviteter. 

 

Lösningen

Med utgångspunkt i standardproduktet Campfire har Contendo byggt och levererat en skräddarsydd lösning till Blomsterboda. Campfire är en mobil app for stöd till region- och teamchefer och för optimering av butiksbesök och konceptuellt genomförande mot kund. Management kan dessutom enkelt hantera och analysera inrapporterad information och med det som grund dela best practice i organisationen.
Genom en rollstyrd mobil-app har användarna en enkel tillgång till egna nyckeltal för sina respektive regioner och butiker. Butikerna i sin tur har full översikt över samtliga de aktiviteter (kampanjer m m) som löpande ska genomföras.

 

Resultatet

Blomsterbodas primära mål med Campfire-lösningen från Contendo, är att öka blomsterförsäljningen i butikerna genom löpande utveckling baserat på best practice och att därigenom säkerställa bästa tänkbara kundupplevelse.
Campfire är en intuitiv och användarvänlig lösning som är enkel och snabb att ta i bruk, med en minimal insats för upplärning. Efter implementering finns det en virtuell mötesplats som grund för att alla blir involverade och vet vad som sker. Region- och teamchefer får möjlighet att motivera och utmana varandra på tvärs av avdelningar och regioner.
Ett samarbete på tvärs av organisationen, styrt av gemensamma mål, stärker teamkänsla och samordning – en förutsättning för att utveckla, stärka varumärket och befästa Blomsterbodas position i den svenska marknaden.

 
Se hur Campfire används dagligen i Blomsterboda
 
Mikael Hermansson

Försäljningschef Norr

"Vi ville ha ett användarvänligt och smart system som
gjorde oss effektiva i mötena med butikerna.
Det hittade vi på Contendo "

 
Blomsterboda, grey

Tycker du att Contendo är intressant för dig?

Våra kunder är välkända företag inom fastigheter, detaljhandel / detaljhandel, bank, försäkring och finans.