Aktivitetsnivå, lagånd, læring, mestring og motivasjon… Gamification forsterker atferden som leder til økt salg. Her er de ti viktigste grunnene til at gamification løfter salget – og hvorfor dere skal vurdere å ta det i bruk.

Gamification er – veldig forenklet – å ta elementer og prinsipper som vi kjenner fra dataspill, og så bruke det på arbeidsplassen. Les mer om hva gamification er i dette blogginnlegget.


Contendo har lang erfaring med å levere tekniske plattformer for gamification til norske salgsorganisasjoner. Dette er kunder på kryss av bransjer og med stor spredning i størrelse. Vi har sett på de gevinstene de har høstet fra gamification, og kan presentere 10 grunner til at gamification øker salget:


1. Klare mål og målemetoder

Med gamification forstår alle selgerne hva som er bedriftens mål, teamets mål og egne mål. De vet også hvordan resultatene vil bli målt, samt hva som skal til for å lykkes.


2. Mer langsiktighet

Tradisjonelle insentivprogrammer kan løfte aktiviteten, prestasjonene og resultatene på kort sikt, men de gjør lite for å inspirere til varige forbedringer. Salgskonkurranser er ofte tunge å administrere, og premiene utløser ofte rapporterings- og skatteplikt. Med gamification skjerpes konkurranseinstinktet i dag ved at hver enkelt motiveres av det som er best for bedriften på lengre sikt. Sagt på en annen måte: Individuell atferd kalibreres med forretningsmål og strategi.


3. «Onboarding» av selgere

Nye selgere kommer raskt «inn i» bedriften. Med gamification blir prosessen mer enn kjedelig orientering, og derfor bidrar det til økt engasjement, mindre frafall og økt sjanse for å lykkes som individ og kollega.

 

LAST NED WHITEPAPER: Slik løfter du salget med gamification


4. Tilpasset motivasjon

I de fleste organisasjoner vil nye selgere motiveres av andre ting og på andre måter enn garvede veteraner. Med gamification kan motivasjonen og utfordringene tilpasses hver enkelt på det nivået hun eller han er.


5. Bedre bruk og utnyttelse av verktøy

Trenger selgerne å bli bedre til å legge inn presise data i CRM-systemet? Er utfordringen at de ikke utvikler eller deler kompetansen på bedriftens plattformer? Med gamification tilpasses insentivene til å skape den ønskede atferden.


6. Bedre lagspill

Med gamification blir det enklere å lage konkurranser som stimulerer til samarbeid mellom kollegene, som bidrar til en kultur hvor man drar lasset i lag. Dette er langt bedre enn konkurranser hvor kun noen få kan vinne, og hvor det i praksis hersker det motsatte av samarbeid.


7. Mer enn økonomiske insentiver

Bonus og lønn går aldri av moten for en selger, men motivasjon sementeres enda bedre av økt status, anerkjennelse og å bli verdsatt. Gamification tilbyr metodikken for å spille på lag med disse faktiske og mer dyptpløyende verdiene hos mennesker.


8. Umiddelbare tilbakemeldinger

Fordi spillteknologi innebærer at prestasjoner og resultater overvåkes kontinuerlig, får også «spillerne» sekundering i sanntid. Det er mye mer effektivt enn møter hver uke, måned – eller enda sjeldnere. Jo raskere det kan gjøres justeringer av hver enkelt, desto bedre vil både person og bedrift lykkes.


9. Bedre kundeopplevelser

Vi er overbevist om at de selgerne som leverer den beste kundeopplevelsen er de som er mest engasjerte og kunnskapsrike. Gamification fungerer best om man kombinerer opplærings- og salgsfremmende virkemidler i programmet.


10. Skalerbar salgsavdeling

Når bedriften vokser, når produktene blir flere, når kundene blir andre og større – da kreves annen kompetanse fra selgerne for å lykkes. Gamification er den perfekte metoden for å skape et program som gjør at salgsapparatet kan vokse i takt med bedriften.

 

LES MER: Contendo Play er Contendos løsning for gamification 


Lyst å vite mer om hva gamification kan gjøre for aktivitetsnivå, lagånd, læring, mestring og motivasjon for selgerne i din bedrift? Trykk på knappen under og last ned vårt whitepaper! 

 

WHITEPAPER: Slik løfter du salget med gamification