Mange spår at netthandelen tar over for butikkene. Det pågår, på tvers av bransjer, utvilsomt et klart skifte til digital handel og til systemet kalt «omnichannel». Samtidig vil det i overskuelig fremtid være slik at 80 til 95 prosent av omsetningen fortsatt vil gå gjennom en fysisk butikk, avhengig av bransje.


I denne nye markedssituasjonen er det derfor viktigere enn noensinne, å løpende sikkerstille at kjeden har engasjerte, kompetente og begeistrede medarbeidere! Dette er det avgjørende konkurransefortrinnet, som igjen er grunnlaget for mer fornøyde kunder og økt salg.

"Personlig service er det fremste fortrinnet en butikk har i konkurransen mot netthandelen."

Kjedene må utvikle serviceprodukter og tjenester som kundene er villig til å betale for. Det betyr ofte å skape forretningsmodeller der kundeverdien er viktigere enn store volum til lave priser.

Ved å etablere gode kundeopplevelser, får du kunder fra å være fornøyde til å bli lojale og videre til å bli dine ambassadører. Forskning viser at ansattes jobbengasjement fører til et godt serviceklima, som igjen gir gode arbeidsprestasjoner og høy kundelojalitet. Bedriftenes egne ansatte er kanskje derfor de viktigste kundene dine.

Hvordan spiller man de ansatte gode i møte med kundene?

Norske medarbeiderundersøkelser forteller i klartekst hva medarbeiderne selv ønsker fra ledelsen for å kunne gjøre en best mulig jobb:
1. klare forventninger til mitt arbeide
2. få fortløpende tilbakemeldinger på min utførelse av jobben
3. bli spilt god i møtet med kundene
4. det å bli sett samt få oppmerksomhet på gode prestasjoner.

Løsningene fra Contendo er bygget opp på denne filosofien og disse 4 pilarene. Våre nye Campfire-løsninger gjør de ansatte gode og trygge i møtet med kunden. Princessgruppen som er en av våre kunder på Campfire-løsningen forteller at de i tillegg har fått frigjort tid og skapt motivasjon samt fellesskapsfølelse for de ansatte (les mer her). Vi har flere lignende case både i Norge og i Sverige.

Begeistrede ansatte gir begeistrede kunder
Et viktig poeng med gode kundeopplevelser, er at kundene er villige til å betale opp mot 30 prosent mer for varene. Butikkdøden kan bremses ved å begeistre de ansatte, slik at de yter god service og dermed skaper gode kundeopplevelser.

Med Contendo begeistrer du dine kunder og ansatte - og når dine mål raskere!
Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan vi hjelper med å skape begeistring!