Flere leads, bedre leads. Det er salgsdirektørens beste forutsetninger for å lykkes. Og, det gjør at bedriften får bedre nytte av CRM-systemet. De beste bruker allerede et smart og norsk-utviklet verktøy for å håndtere leads. Verktøyet er en turbo for å realisere strategien.

 

Om sykler og CRM

Utviklingen innen CRM-systemer har i grunnen mange likhetstrekk med racersykler. Uavhengig av hvor interessert du er i to-hjulingene er det vanskelig å gå glipp av at det utvikles stadig lettere, stivere, mer ergonomiske og aerodynamiske rammer. Det kommer bedre gir. Bedre sykkelcomputere. Og så videre. 


På samme måte finnes det et stort antall CRM-systemer, som alle kjemper en knallhard kamp om kundene. Det gir bedriftene tilgang til CRM-systemer med stadig bedre funksjonalitet, raskere implementering og økt brukervennlighet til stadig lavere pris. Det vil si, som med racersykler kan prisen øke dersom funksjonaliteten bedres.


 – Den beste kundeopplevelsen krever at leads-listen er oppdatert og foredlet på minuttbasis, ikke på daglig eller ukentlig basis. 

Men så var det verdien av bedre sykler og CRM-systemer for brukerne. Den kjedelige sannheten for syklister er at det er kombinasjonen av styrke, utholdenhet og kroppsvekt som betyr mest for prestasjonene.


Likeledes er det antallet gode kontakter som avgjør hvor stor forskjell CRM-systemet kan utgjøre for bedriften. Heldigvis finnes det et verktøy og en metode for å tilføre CRM-systemet en turbo for økt kvantitet og kvalitet. Denne løsningen kan brukes uansett hva slags CRM-system dere har. 

 

Løsning for alle typer CRM-systemer

Fordi vi så at CRM-systemene var dårlige til håndtere leads, utviklet vi Leading the Lead. Programvaren hjelper selskaper i alle bransjer som ønsker å skape gode kundeopplevelser: De får bedre håndtering og prioritering av leads - og økt effektiviteten i salgstrakten.


SpareBank1 Oslo Akershus er blant kundene vi som har tatt i bruk Leading the Lead. For bankens kunder er kvaliteten i oppfølgingen helt avgjørende for om det blir salg. Hva er responstiden? Treffer kunden en person hos oss med kompetanse og myndighet til å løse problemstillingen? Dette var blant spørsmålene som Sparebank 1 Oslo Akershus stilte seg.

 

Med Leading the Lead klarte de å håndtere sine leads både raskere og riktigere. De lyktes bedre med salgsprosessene samtidig som kundene ble mer fornøyd. Sparebank 1 Oslo Akershus valgte de Contendo fordi de hadde behov for et system som “snakket mellom” banken og eiendomsmeglerforetaket.


Verktøyet er utviklet for det norske markedet, og oppfyller norske bedrifters særskilt høye krav til å komme raskt i gang og ha høy brukervennlighet. Og fungerer altså uavhengig av type CRM-system.


Bedre leads, bedre CRM

Listen av leads i CRM-systemene er gjerne fylt opp med lite relevante kontaktpersoner. Systemet hjelper ikke med å prioritere disse etter viktighet og gir lite støtte til å håndtere at leads-listen er ferskvare. Den beste kundeopplevelsen krever at leads-listen er oppdatert og foredlet på minuttbasis, ikke på daglig eller ukentlig basis. 


“Leading the Lead” er skapt for at bedrifter skal jobbe bedre med sine leads, både når det gjelder salgsmetode og prioritering av kunder. En annen gevinst ved å ta i bruk “Leading the Lead” er at CRM-systemet blir tilført data for flere og mer relevante leads og kunder. CRM-systemet blir fylt opp av kontakter av høy verdi - flere “gull-leads”. Altså, en smartere håndtering av leads - og en turbo for CRM-systemet.


Jo større og bredere base av kontakter du får inn i CRM-systemet, desto større nytte og bedre analyser får du ut av det. Det legger igjen grunnlaget for bedre service, innovasjon, vekst og lønnsomhet.


Et par ord om sykkel til slutt: Vi sier ikke at sykkelens kvalitet (eller CRM-systemets funksjonalitet) ikke har betydning for prestasjonene. Men innenfor rimelighetens grenser er det ikke der kampen står. Når det er sagt, lykkes du enda bedre med salg og CRM, kan det jo hende at lønn og bonus gir økt rom for nettopp den sykkelen du gjerne skulle hatt. Da er vi ikke like langt; da er vi litt lengre.

Få en online demo av Leading the Lead!