Digitalisering er blitt et begrep som har satt seg i mange styrerom og som det skrives mye om i pressen. Det er strategisk viktig å være rask, smidig og tilpasningsdyktig – «da må vi digitalisere»!
Så hvis digitalisering er svaret – hva er spørsmålet?

Egentlig er det flere spørsmål du må svare på for å få effekt av ditt digitaliseringsløp. Før vi tar fatt på disse, gjør vi en avklaring. Digitalisering strengt tatt ikke mer enn å generere, håndtere og utnytte informasjonen ved hjelp av informasjonsteknologi. Når du leser en avis på et nettbrett – så ser du resultatet av digitalisert papiravis. Så digitalisering er i sin aller enkleste form – en overgang fra papir til elektroniske løsninger. Problemet med digitalisering er at hvis innholdet er dårlig, så oppnår du bare at flere når dette innholdet. Så hvilke pilarer er det da et digitaliseringsprosjekt hviler på?

1. Purpose/Hensikt: Hva er det vi vil oppnå?
 • Konkretiser området/prosessen du vil forbedre: eg. bedre kundeopplevelser i butikk, frigjøre tid for selgere, mer effektiv opplæring, effektivisere fakturahåndteringen etc.
Sett deg mål for digitaliseringsløpet du går i gang med. Det skal være SMART (Spesifikt, Målbart, Achievable/oppnåelig, Relevant og Tidsfestet). Dersom målet ditt ikke er målbart, så er det vanskelig å vite når du har nådd ditt mål eller om du har fremgang mot målet ditt.

2. Passion/Entusiasme: Har vi relevante data tilgjengelig for brukerne?
 • Det hjelper lite med kraftige datamaskiner om ikke brukeren får data som er relevant, lett tilgjengelig og objektivt/allment akseptert. Er ikke dette på plass, får du ikke entusiasme for ditt digitale løp.
 • Digitaliser først og fremst gjentakende oppgaver.
  Bruk tiden til å definere beste praksis på disse gjentagende oppgavene. Beste praksis er i bunn og grunn de smarteste måtene dere skal løse en oppgave/prosess på. Videre skal dere unngå å gjøre de samme feil om igjen eller unngå å gjøre de feil andre har gjort. Målet er uansett at brukeren/mottakeren skal oppleve å få hjelp og støtte til å gjøre sin hverdag bedre.
 • Skap forankring i ledelsen og i resten av organisasjonen.
  Alle de involverte må ha det samme bildet på hvordan «vi gjør det her hos oss».
 • Note. Ad-hoc oppgaver kan digitaliseres, men gir erfaringsmessig ikke samme skaleringseffekt som gjentagende, beste praksis-definerte oppgaver.
3. Performance: Digitaliser det som lønner seg og skaler opp.
 • Digitaliseringens mantra er skalering. Skalering lover å oppnå noe større uten tilsvarende økning i ressurser eller innsatsfaktorer. Du skal med andre ord, over tid, få mangedobbelt igjen for dine digitaliseringsprosjekter.
 • Drivstoffet til at en skal kunne skalere, er god datakvalitet. Ledende digitaliserte bedrifter/organisasjoner har god datakvalitet – fordi de fokuserer på arbeidet og ser verdien av å ha «kontroll i sysakene sine». God datakvalitet medfører at de data som skal brukes i digitaliseringen må tilfredsstille krav til:
  1. 1. Korrekthet (accuracy)
  2. 2. Fullstendighet (completeness)
  3. 3. Aktualitet (timeliness)
  4. 4. Konsistens (consistency)

De foretak/bedrifter som lykkes med sine digitaliseringsløp, er de som har orden på de 3 ovennevnte pilarene. Videre så måler de pulsen på sine digitaliseringsløp og gjør endringer der de ikke er i rute. I følge Verdens Økonomiske Forum, har samfunnet har 100 trillioner dollar å hente i digitalisering innen 2025. Hvor mye tror du det er å hente i din organisasjon?

 

Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan vi i Contendo hjelper kunder med sine digitaliseringsprosjekt - for å skape gode kundeopplevelser og nå sine mål raskere!