Det er ikke bare det at gamification er rammeverket som skaper varige løft i selgernes prestasjoner. Gamification er også svaret fordi alle de andre metodene for motivasjon har utspilt sin rolle.

La meg begynne med en definisjon på hva vi i Contendo legger i begrepet gamification. Sagt på en lite teknisk måte er det å ta elementer og prinsipper som vi kjenner fra dataspill, og så bruke det på arbeidsplassen. Det handler likevel lite om spill, men mest om motivasjon. Hensikten er å stimulere til atferd som skaper de viktigste resultatene på kort og lang sikt.

LES OGSÅ: 10 grunner til at gamification gir økt salg for bedriften

 

For deg som salgsleder er fordelene ved gamification flere: Du skaper motivasjon ikke bare når dere har kick-off eller andre arrangementer, men hele tiden fordi det trigger den enkeltes indre motivasjon for å lykkes. Og, det er motivasjon for alle selgerne, ikke bare dem som normalt vinner salgskonkurransene. Innenfor salg er gamification på én og samme tid både velprøvd og ganske nytt. Altså, vi vet det virker, men foreløpig er det ikke så mange som høster de åpenbare gevinstene.


Problemene er blitt «resistente» mot gårsdagens medisin

Hvorfor gamification nå? Det er fordi altfor mange sliter med at de kjente virkemidlene for å løfte salgsavdelingen ikke fungerer slik de gjorde før. Typiske symptomer er:


 • Lengre salgssyklus enn før, sterkere konkurranse fra andre tilbydere og – særlig innen B2B – større kompleksitet på kjøpersiden.
 • Både i B2C og B2B møter selgerne kunder som er langt mer kunnskapsrike enn før, fortrinnsvis på grunn av research de gjør på egenhånd, for eksempel via Google.
 • Selgerne er frustrerte, stressede og lite samarbeidsvillige – det er lite kunnskapsdeling mellom det som etter forrige kick-off skulle være sammensveisede lagspillere.
 • Et lite selvgående salgsapparat: Din oppfølging på person- og gruppenivå får merkbart mindre effekt på salget enn før.
 • Blant partnere og agenter er det enda vanskeligere å opprettholde motivasjon og aktivitetsnivå, få fokus og «plass».  
 • «Selg eller dø» virker bare på kort sikt og har uheldige langsiktige konsekvenser for evnen til å beholde rådgivende selgere.
 • Salgskonkurranser skaper kun kortsiktige løft i salget, og det er ofte de samme som lykkes hver gang.

HVORDAN LYKKES MED GAMIFICATION? Les: De 7 viktigste elementene for å lykkes med gamification

 

Og skjer dette til tross for at du som salgsleder har gjennomført talløse grep for å bedre alt som er galt? Hvis det er en trøst: Du er ikke alene, for de tradisjonelle insentivene har i stor grad utspilt sin rolle. I beste fall har de kortsiktig positiv effekt, i verste fall er de destruktive for bedriften.


Gamification: Gir selgere som presterer bedre over tid

Som salgsleder vet du hvor viktig det er med en kultur som er både dynamisk og bærekraftig, slik at bedriftens selgere igjen og igjen leverer bedre enn konkurrentene. Du vet også altfor godt at det er ditt lederansvar å bidra til at hver enkelt selger når målene sine. Dette inkluderer å gjøre selgerne bedre i stand til å levere på kundens behov – i dag og i morgen. Det er også ditt ansvar å heve kompetansen deres og få kollegene til å spille hverandre gode.


Hva ønsker du deg i stedet? Hvor vil du med de grepene dere tar? Våre kunder forteller oss at gamification har gitt dem enten alle eller kombinasjoner av disse effektene:


 • Et salgsteam som spiller hverandre gode og deler kompetanse
 • Økt bruk av selgeres konkurranseinstinkt, uten at det går på bekostning av samarbeidet
 • Bedre til å planlegge og skape kontinuitet og varig endring
 • Samler organisasjonen om felles mål og et konsistent budskap
 • Fjerner usikkerhet om hvem som presenterer og deltar aktivt
 • Selgere som presterer bedre over tid
 • Selgere som oppgir at motivasjonen har økt i medarbeiderundersøkelser
 • Bedriften har fått økt fokus hos agenter eller partnere som viser større grad av lojalitet til sine produkter og tjenester
 • Selgere, agenter og partnere har mer oppdatert kunnskap om produkter, løsninger eller kampanjer

 

LES MER: Contendo Play er Contendos løsning for gamification 

 

I Contendo er vi overbevist om at gamification er løsningen som virker når gårsdagens medisin må melde pass. Har du lyst å vite mer om hva gamification kan gjøre for aktivitetsnivå, lagånd, læring, mestring og motivasjon for selgerne i din bedrift? Trykk på knappen under og last ned vårt whitepaper!

 

LAST NED: Alt du må vite om gamification og salg