Hvordan skape aktivitet og engasjement hos selgere som ikke er ansatt hos dere? Det gjelder å finne metoder som virker også når du har blikket en annen vei. Gamification kan være løsningen for å motivere agenter og partnere til velrettet innsats for dere.

 

Én ting er å motivere og følge opp egne selgere. Noe helt annet – og langt mer utfordrende – er det å få agenter, partnere og andre typer distributører til å ha dere konstant på toppen av agendaen i møte med sine kunder.


Overfor denne gruppen, som gjerne selger produkter også for flere aktører, er dere hele tiden i konkurranse med de andres distraherende initiativer. Ingen kan hele tiden være den som roper høyest for å få oppmerksomheten.  


Partnere og agenter må bli selvgående

Hva om du hadde for hånden et verktøy og en metodikk som var så virkningsfull at de partnerne og agentene som selger dine produkter og tjenester...


- prioriterer dere fremfor andre?

- orienterer seg om produktfordelene dere tilbyr?

- setter seg inn i hvordan løsningene skaper verdi for kunden?

- jobber for dere jevnt og trutt?

- synes det er gøy å være på laget ditt?


Gamification er et slikt rammeverk for langsiktig motivasjon, som knytter personen til bedriftens langsiktige målsetninger.

 

LES OGSÅ: 10 grunner til at gamification gir økt salg for bedriften

 

Alle kan kaste ut økonomiske «gulrøtter», men med gamification åpner du muligheten for et bredere sett med insentiver, som kalibrerer den enkeltes motivasjon opp mot bedriftens strategi.

 

Hva er gamification? LAST NED WHITEPAPER: Slik løfter du salget med gamification


Gamification som virkemiddel kutter geografiens betydning

Internett, mobiltelefoner og det digitale kontoret legger grunnlaget for at dine agenter kan jobbe fra hvor som helst og når som helst – så sant det passer for kundene. Mangel på fysisk kontakt kan imidlertid være utfordrende for deg som salgsleder eller forhandler-ansvarlig, når du skal spre kunnskap, motivere og på andre måter følge opp selgerne.


Gamification er ideelt for medarbeidere som i praksis må være selvgående fordi det trigger den indre motivasjonen for å bidra, å lære eller å selge. Det kan brukes til å styrke alt fra on-boarding av nyansatte til læring og kunnskapsdeling på tvers – elementer som bygger kultur, lojalitet og motivasjon. Gamification kan også forenkle bedriftens tilbakemeldinger til den enkelte, inkludert å følge dem opp for å sikre at de jobber i riktig retning. Det er fordi gamification gir åpenhet om prestasjoner og resultater i sanntid – uansett hvor selgerne befinner seg i inn- og utland.


Gamification sikrer kontinuitet fra kick-off og opplæring

Når nye kampanjer lanseres, når nye mål presenteres, når selgerne har fått opplæring i et nytt produkt, når en coach har flikket på teknikken og bygget opp stemningen… Det gjøres mange grep innen motivasjon av selgere, men få med varig effekt.


Gamification kan bety noe helt annet enn slike «skippertak» for motivasjon. Det er fordi det kan bygges opp som et verktøy for å skape kontinuerlig lærevilje, belønne den riktige atferden hver dag, få den enkelte til å ville konkurrere ut ifra eget utgangspunkt. Når kick-offet er over, når selgerne drar ut på veien igjen – da gjelder det å ha på plass rammeverket for at de jobber motivert uten konstant «gjeting». Gamification gjeter for deg.    


Gamification kan skape lagånd av mangfold

Selgere hos forhandlere, partnere og agenter har ulik bakgrunn, enten det antall gjelder år i bransjen, bredde i salgserfaring, kjønn, kulturell ballast, faglig kunnskap eller andre forhold. Dette mangfoldet er en kilde til suksess, og jo større innsats hver enkelt gjør for å styrke laget desto bedre blir resultatet. (Les også: De syv viktigste elementene for å lykkes med gamification)


Gamification kan inkludere mekanismer for å belønne at dine selgere kan spille hverandre gode, gjøre en innsats for hverandre, dele kunnskaper og erfaringer – ja, at de drar lasset sammen. Det handler om vilje til dugnad – å «ta en for laget». Dette er ønsket atferd som ikke nødvendigvis gir umiddelbar individuell belønning, men atferd som bygger laget i dag og i morgen, fordi det gir bedre resultater helt ned på bunnlinja. Det handler om å utforme regler, spillelementer og insentiver som forsterker og belønner ønsket atferd.

 

LES MER: Contendo Play er Contendos løsning for gamification 


Er du klar for å gjøre dine distributører, agenter og partnere mer selvgående? Har du lyst å vite mer om hva gamification kan gjøre for aktivitetsnivå, lagånd, læring, mestring og motivasjon? Trykk på knappen under og last ned vårt whitepaper!

 

WHITEPAPER: Slik løfter du salget med gamification