Korona-viruset, som har satt ut en hel verden, er nådeløst og skaper usikkerhet. Denne usikkerheten har vi i næringslivet måtte leve med en stund. Det mange spør seg er: Når er dette over og når kan vi gå tilbake til vante tilstander i våre bedrifter? Et enda viktigere spørsmål er: Skal vi virkelig gå tilbake til den gamle Normalen?

Hadde det ikke vært deilig å komme tilbake til det vante? Det vi gjorde før var jo så bra – og så enkelt.
Vel, det er galskap ifølge Albert Einstein. «Galskap er å gjøre det samme om og om igjen, og forvente et helt annet resultat».


Dersom vi ikke hadde fått denne pandemien og verden hadde stått stille, ja så hadde det kanskje gått an å gjøre det vi var vant til. Men så enkelt er det ikke. Vil du tilbake til slik det var før? Til den gamle Normalen? Ja da velger du å rygge selskapet ditt inn i fremtiden.
Det å gjøre det samme hver dag gjennom et helt år, kan uttrykkes matematisk med følgende uttrykk: 1365. (les: tallet 1 ganget med seg selv 365 ganger). Svaret på uttrykket? 1365= 1. Du står med andre ord på stedet hvil ved å gjøre det du gjorde i går.

Nå er ikke verden statisk. Markedene endrer seg, kunde blir mer krevende, nye konkurrenter kommer til – vi er i endring. Gjør du det samme i dag som i går, så henger du egentlig ikke med. Da vil matematikken fortelle deg den brutale sannhet: 0,99365 = 0,026.

Hva innebærer så den nye Normalen?

Velger du å benytte deg av mulighetene til å gjøre små og løpende forbedringer, kan matematikken gi noen overraskende svar. Se bare her: 1,01365= 37,78. Ta gjerne frem kalkulatoren – det stemmer. Det å forbedre seg ørlite hver dag – gir enorme resultater. Ønsker du da å gå tilbake til den gamle Normalen? Som Anette Mellby, Partner i BCG, skrev i DN juni ‘20, «..bør du motstå fristelsen det er å søke tilbake til normalen. Du bør bygge på det du har lært. Det som fungerer bra.»

Markedene og kundeadferden har endret seg i denne Korona-tiden. Ved å digitalisere prosesser som lar seg automatisere, har bedrifter vi følger nært, klart å forbedre resultatene i disse krevende tidene, med følgende resultater: 

  • De frigir tid i organisasjonen
  • De setter kundene i fokus
  • De mobiliserer hele organisasjonen
  • De tar løpende pulsen på markedet
  • De skaper felles lagånd og feirer gode prestasjoner.

Resultat? Gode kundeopplevelser og større «handlekurver» hos kundene som kjøper.
DS. I vårt neste blogginnlegg skal vi drøfte mer hva som ble gjort for å oppnå disse målene.

Så til rosinen i pølsa.
Det beste med gode kundeopplevelser er at det skaper kundelojalitet. Lojale kunder er knyttet til deg og anbefaler deg videre – det er gull verd. Det bør bli din nye Normal!

Med Contendo begeistrer du dine kunder og ansatte - og når dine mål raskere!
Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan vi hjelper med å skape begeistring!