Contendo-bloggen

Contendo-bloggen er en blogg som handler om å hvordan man kan jobbe mest mulig effektivt med salg, og hvordan salgsavdelingen er med på å påvirke kundeopplevelsen. Vi håper at du som jobber med salgsledelse kan plukke opp inspirasjon og tips i bloggen vår.

Hvordan skaffe befaringer og hvordan sikre oppdraget etterpå?

Konkurransen blant eiendomsmeglere blir stadig tøffere. Her får du tips til hvordan du bør jobbe for å skape flere muligheter, og hvordan du kan bli valgt fremfor en annen aktør etter et kundemøte.

Konkurransen blant eiendomsmeglere blir stadig..

Slik kan du legge til rette for at meglerne skal bli mer proaktive

Slik kan du legge til rette for at meglerne skal bli mer proaktive.

En eiendomsmeglers hverdag består av store variasjoner. Noen ganger koker det med oppdrag, mens det andre ganger er svært stille. Så hvordan kan du som leder på et meglerkontor gå..

Med god coaching kan du øke omsetningen med 55 %

For deg som leder kan det være utfordrende å hjelpe dine ansatte på veien til å bli bedre. Det handler ikke om å fortelle dem hva de skal gjøre for å nå sine mål, men stille spørsmål som fører til ettertanke og deretter eierskap til egne..