Aktiv Eiendomsmegling

For å nå sine mål ønsket Aktiv en løsning som hjelper dem å kunne hente ut et større potensiale i kundestrømmen ved å realisere det potensialet som ligger i samhandlingen med banken.


Utfordringen

For å nå sine mål ønsket Aktiv en løsning som hjelper dem å kunne hente ut et større potensiale i kundestrømmen ved å realisere det potensialet som ligger i samhandlingen med banken.

Videre er det sentralt med kvalitetssikring av Aktiv sin verdikjede, beholde kunde tilfredsheten, samt øke salgseffektiviteten og forbedre salgsledelsen.


Løsningen

Contendo har levert en skreddersydd løsning til Aktiv, ved hjelp av våre standard moduler. Megleren og ledelsen har nå en enkel tilgang til sine nøkkeltall, kundetilbakemeldinger og samhandlingen med banken.

Løsningen til Aktiv henter og integrerer tall fra flere ulike systemer inn i èn løsning. Dette gir brukeren et samlet bilde på sine prestasjoner slik at megler og leder har et klart bilde av om “kommer jeg/vi i mål eller ikke” på de målene Aktiv har definert.


Resultatet

Løsningen samler alt på et sted og støtter opp under valgt strategi, og i sum gir brukeren en god oversikt og vinne tid i en hektisk hverdag. Den hjelper leder med å utøve god salgsledelse og gir informasjon for å løfte de meglerne som ikke presterer. Ledelsen og megler ser om de tiltak som utføres gir ønsket resultater og fornøyde kunder.

Løsningen gir et godt eierskap til måloppnåelse på mine måltall (KPI-er) samt at bruker enkelt ser sammenheng mellom aktivitet – resultater og fornøyde kunder. Contendo er en intuitiv og brukervennlig løsning som brukeren kan ta i bruk med minimalt med opplæring.

Jens Lexerød

Fagansvarlig på EiendomsMegler 1

«Meglerne jobber på gamlemåtten med gule lapper og egne regneark. Vi hadde ikke nok kontroll på alle leads og følte vi ikke fikk gitt våre kunder den gode og profesjonelle oppfølgingen de fortjener…»