Vår fjerde generasjon av Contendo-løsningen kalles Contendo Campfire. Våre kunder bruker løsningen for å skape gode kundeopplevelser. Campfire-løsningen er særdeles enkel å ta i bruk og gir deg den beste brukeropplevelsen. Tilbakemeldingene fra våre kunder, er at Contendo Campfire frigir tid, gir innsikt og motiverer til innsats - som gir fornøyde kunder, ansatte og eiere.

 

campfireNyheter i Contendo Campfire


Campfire i ny versjon, nå med enda flere forbedringer

Nye utvidelser i Campfire Web

1. Forbedringer av analysemodulen Utvalg. («the Grid»).

Analysemodulen «Utvalg», som gir deg innsikt og oversikt, har blitt enda kraftigere. Modulen gir enkelt tilgang til de data du vil se på gjennom et utall av filtrenings- og sorteringsmuligheter.

I vår siste versjon kan du nå lagre favoritter basert på enda flere filtre samt velge layout på tabellen. Det betyr at dine favoritter kan inneholde 1. Segment/avdeling/nivå i organisasjonen, 2. Dato-filtre (faste og dynamiske eg. hittil i år) og 3. På kolonnenivå i tabellen. Dine lagrede favoritter finner du enkelt i menyvalget «Favoritter» øverst i menyfeltet. 


 

2. Aktiviteter.

Aktiviteter er en sentral byggestein i Campfire-løsningen.
Vi har bygget en egen kraftig og fleksibel modul for å generere og styre aktiviteter til alle lag av organisasjonen.
Her kan du delegere oppgaver som salgsaktiviteter, beste praksis-oppgaver, opplæring, generelle tiltak og gjøremål, HMS-saker som eg. vernerunder etc. Mulighetene er mange – og i siste versjon har vi laget enda flere nyttige funksjoner.

Ved å bruke Campfires dashboard, får du innsikt i effekten av oppgavene som er skapt. De medfølgende visningskomponentene gir deg enkelt oversikt over fokusområder. Du får også kraftige og funksjonsrike muligheter til å dykke ned i detaljene. Alt i en løsning.
Dette kaller vi Driving Performance!

Noen høydepunkter av nyttige funksjoner i modulen:
 • Angi en beskrivelse/forklaring av oppgaven, da blir den lettere å forstå.
 • Bruk aktivitetsmaler, da sikrer du beste praksis.
 • Sett ansvarlig for utførelse av oppgavene og hvor de skal utføres (eg. regionssjefen skal besøke alle butikkene sine i løpet av en måned).
 • Lag frister for når oppgavene skal være utført.
 • Sett opp påminnelser for oppgavene vha. valgfrie tidspunkt.
 • Opprett og deleger repeterende oppgaver for de aktivitetene som går igjen.

 • Ny funksjon i denne releasen:
  •  Det er nå tilrettelagt for kundespesifikk tilpasning - der uønskede kombinasjoner av hvem og hvor oppgaver utføres blir avgrenset. Det betyr at det blir en avhengighet mellom hvem som gjør oppgavene og hvor de utføres. Eksempelvis kan du nå opprette oppgaver for regionsansvarlige - som skal utføres på de respektive avdelingene/butikkene som hun/han er ansvarlig for. Dette forenkler bruken
  • I grensesnittet vises ikke-aktuelle valg som grå knapper/bokser, mens aktuelle valg beholder sin oransje farge.

 

 

 

 

 

Nye funksjoner i Campfire-appen

 

3. Likes og kommentarer i Forum.

Campfire-løsningen har flere moduler for å dele informasjon, inklusive Campfire Forum.

Campfire Forum er nå tilgjengelig i appen. Forumet gir den enkelte bruker mulighet å lage egne innlegg – slik en er vant med fra sosiale medier som Facebook. Noen kunder av oss bruker Campfire Forum som en nyhetsstrøm for å dele interne og eksterne nyheter. Forumet kan også settes opp med flere kategorier som diskusjoner, produktinformasjon, tips & triks mm.

I den siste versjonen, har du også muligheter til å like innlegg samt kommentere på disse.

 


Rettede feil

Som vanlig inkluderer våre oppdateringer / nye releaser både nye funksjoner og retting av avdekkede «bugs» og feil. Dette for å sikre gode brukeropplevelser. I denne releasen er blant annet følgende saker adressert:

Campfire web og app

 • Forbedret feilhåndtering og robusthet i løsningene.
 • Ytelsesforbedringer ved å skalere opp serverparken og forbedre algoritmene våre.

https://www.contendo.no/support  finner du svar på «Ofte stilte spørsmål», og mulighet for å sende oss spørsmål, saker eller kommentarer. Send oss gjerne innspill på funksjonalitet du savner, eller mener kan forbedres.