Vår fjerde generasjon av Contendo-løsningen kalles Contendo Campfire. Løsningen er særdeles enkel å ta i bruk og gir deg den beste brukeropplevelsen. Vi får utrolig gode tilbakemeldinger fra brukerne av vår nye løsning. Våre kunder sier at Contendo Campfire frigir tid, gir innsikt og motiverer til innsats - som gir fornøyde kunder, ansatte og eiere.

 

campfireNyheter i Contendo Campfire


Contendos nye plattform har blitt enda bedre

Nye utvidelser

1. Lagre egne favoritter på rapporter og utvalg

Jobber du ofte på en spesifikk side i Campfire, kan du lagre favoritter. Dermed slipper du museklikk og tid for å lage ditt utvalg.

Bruk favoritter til å følge opp områder du har fokus på.
Gi et navn på favoritten og en beskrivelse. Da finner du den lett igjen i menyen til venstre, under favoritter.

 

 

Favoritter

 

2. Forbedringer av analysemodulen Utvalg.

Analysemodulen «Utvalg», som gir deg innsikt og oversikt, har blitt enda kraftigere.

Modulen gir enkelt tilgang til de data du vil se på gjennom et utall av filtrenings- og sorteringsmuligheter. Utvalgsmodulen har nå dynamiske høyde for å utnytte skjermstørrelsen.

 

Grid

 

3. Nytt Dashboard for kundeundersøkelser (KTI)

Vi lanserte vårt nye Respons-dashboard i forrige versjon. I denne versjonen har vi utvidet grensesnittet med en ny graf type, Stablede Søyler (stacked chart). Du vil nå se %-vis fordeling av svarene per spørsmål innenfor hver kategori.
Fordelen for deg? Det er nå blitt enkelt å se fordelingen av hvordan kundene har gitt sin score med kun et blikk på grafen. Videre støtter modulen "mouse-over" for å lese av ytterligere detaljer om søylenes innhold.

Stacked Chart

 

4. Søk i artikler

I tillegg til å søke på artikkelnavnet, kan du nå søke på innhold i artiklene i Campfire.
Fordel for deg? Det blir enda lettere å finne informasjon i Campfire med denne funksjonen. Du slipper å lete deg gjennom gamle artikler for å få tak i den informasjonen du trenger. Det frigir tid, enkelt og greit.

artikler

 

Andre nyttige funksjoner

Utvalgsmodulen:
- Anvend eksportmulighetene til Excel
- Gjør filtrering større eller mindre enn på tallkolonner
- Låsing av kolonner i Grid (tilsvarende Freeze panes i Excel)

Utvidelse av aktivitetsfunksjonene
- Campfire har fått støtte for repeterende aktiviteter (eg. opprette et mønster for besøk hos kunder/forhandlere/avdelinger
- Lettere søk i planlagte og utførte tiltak/aktiviteter
- Tildeling og omfordeling av aktiviteter


Rettede feil

Som vanlig inkluderer våre oppdateringer / nye releaser både nye funksjoner og retting av avdekkede feil og mangler. Dette for å sikre gode brukeropplevelser. I denne releasen er blant annet følgende saker adressert:

CampfireCampfire web og app

  • Forbedret feilhåndtering og Ytelsesforbedringer

https://www.contendo.no/support  finner du svar på «Ofte stilte spørsmål», og mulighet for å sende oss spørsmål, saker eller kommentarer. Send oss gjerne innspill på funksjonalitet du savner, eller mener kan forbedres.