Contendo er stolte av å kunne lansere en flunkende ny applikasjon for konfigurasjon og oppdatert innsikt i nøkkeltall og aktivitetstatistikker.

Alle «Leading the Team» kunder får nå innsikt i både aktivitet- og kvalitetsnivået på hvordan organisasjonen gjennomfører planlagte aktiviteter.

I tillegg får superbrukere og administrator nå et nytt og utvidet grensesnitt for å registrere og vedlikeholde grunndata og konfigurasjon av systemet.

C4Web

 

Nyheter i Campfire 5.5

Pushvarsler sterkt forbedret

«Motoren» som sender pushmeldinger til brukeres telefon er nå oppgradert, noe som gir nye muligheter og forbedret brukeropplevelse. Den mest merkbare forbedringen er når man trykker på et mottatt varsel. Nå åpnes den aktuelle saken som varslingen gjelder, ikke kun selve appen.

Samtidig innføres flere pushvarsler som skal sørge for at den enkelte varsles når det har kommet ny informasjon som gjelder meg og mitt arbeid. Varsler inkluderer hendelser som:

 • Et møte eller en aktivitet har blitt tildelt meg.
 • Det er opprettet en påminnelse til meg.
 • Tidsfrist for en påminnelse utløper snart.
 • Det har skjedd endringer på et salgs lead jeg er ansvarlig for.
 • En ny quiz er tilgjengelig.
Varslinger

Fremover vil det komme nye varsler til både nye og gamle funksjoner

 

Selvbetjent passordadministrasjon

Brukere av Campfire kan nå, via en link i appen, selv gjennomføre nullstilling av eget passord.

ForgotPassword

 

Samtidig vises det i «Innstillinger» hvilket servermiljø brukeren er tilknyttet, i form av den kunde-Key som er aktiv.

 

 

 

Autogenerert referat

All informasjon registrert under gjennomføring av en aktivitet kan nå samles i et PDF-dokument. Fra detaljvisningen kan man med ett trykk opprette et PDF-dokument som dokumenterer all tilgjengelig informasjon, blant annet:

 • Beskrivelse (når, hvor, hvem)
 • Type og status
 • Sjekkliste-punkter
 • Bilder med kommentarer
 • Påminnelser med dato, ansvarlig og status
 • Neste aktivitet

PDF-filen som opprettes kan lagres eller sendes med epost (eller annet) ved hjelp av funksjoner i PDF-leseren som benyttes.

I en senere versjon vil referatet utvides til å inkludere selve bildene som er tatt i aktiviteten.

 

 Bruk emojis i tekstfelt

 

Det er nå åpnet for å inkludere emojis i alle fritekstfelt. Det gjør at beskrivelser og notater kan «krydres» med kjente å kjære symboler som understreker innhold og resultat.

 

 

 

 

Nyheter i Leading the TeamTM

Web Dashboards og konfigurasjon

Kunder har nå tilgang på en ny, webbasert applikasjon for konfigurasjon og oppfølging av aktivitetene i Leading the TeamTM. Applikasjonen består av to hoveddeler:

 1. Dashboards

Gode styringstall er essensielt for å kunne følge opp virksomheten og sikre at ønsket praksis etterleves. Contendo leverer derfor en pakke med KPI baserte nøkkeltall og historikk rapporter som gir innsikt i den aktiviteten som er gjennomført gjennom «Leading the Team».

Informasjon om antall møter, resultatet av møtet (score), tid brukt, mm kan vises som nøkkeltall og som trend grafer, filtrert på faktorer som tidsrom, personer, organisasjonsnivå, typer og firmaer/kunder.

I tillegg kan det vises filtrerte lister med detaljer over alle aktiviteter.

Ut over standardrapportene kan nye og kundetilpassede dashboards og rapporter inkluderes. Dette kan være knyttet til spesielle behov eller ferdig filtrerte aktivitetsrapporter. Dersom andre virksomhetstall (salg, omsetning, …) er tilgjengelig kan også disse presenteres som egne dashboards i applikasjonen.

Oversikt over registrerte aktiviteter

Finn info om alle registrerte møter

 1. Konfigurasjon

Oppsett og vedlikehold av grunndata er en viktig forutsetning for god og riktig bruk av «Leading the Team». Fra det nye webgrensesnittet kan autoriserte brukere registrere og administrere mye av informasjonen som brukes. Dette inkluderer brukere, roller, gruppetilhørighet og firmaer. Oppgaver som passord administrasjon kan også utføres herfra (i tillegg til av den enkelte selv).

C4Admin

 

Book aktivitet for en kollega

Det er nå mulig å angi andre enn deg selv som ansvarlig for gjennomføring av et gitt møte eller en aktivitet. Velg blant alle registrerte brukere. Vedkommende som settes som ansvarlig mottar en push melding om dette, samtidig som hendelsen legges i vedkommende sin aktivitetliste.

Den som mottar meldingen kan da åpne aktiviteten og eventuelt lagre det til sin lokale kalender.

Lag en påminnelse til en kollega

Det er nå mulig å angi andre enn deg selv som ansvarlig for påminnelser som registreres som del av en aktivitet gjennomføring. Velg blant alle registrerte brukere. Vedkommende som settes som ansvarlig mottar en push melding om dette, samtidig som påminnelsen legges i vedkommende sin påminnelse liste.

AnnenEier