Contendo er stolte av å kunne lansere en ny versjon av Campfire og Leading the Team. Versjon 5.7 gir deg bedre oversikt over hva som skjer i din organisasjon samt oppdatert innsikt i nøkkeltall og aktivitetsstatistikker.

Alle «Leading the Team»-kunder får nå enda bedre innsikt i både aktivitets- og kvalitetsnivået på hvordan organisasjonen gjennomfører planlagte aktiviteter. Videre lanserer vi et nytt dashboard for analyser av bilder som er tatt i Campfire

Nytt dashboard for analyser av bilder som er tatt i Campfire

 

Nyheter i Campfire 5.7Campfire

Tilbakemeldinger og «likes» på bilder

Når brukeren har lagt inn et bilde i app-en via modulen “aktiviteter”, vil hun nå få kommentarer til bildene og «likes». Antallet likes og hva kommentarene inneholder, ses direkte i Campfire.

 • Brukeren kan selv legge inn kommentarer via feltet
  «Ny kommentar».

 • Historikk på egne og andres kommentarer ses under «Kommentarer».

 • Når det legges inn kommentarer og/eller «likes» på bildene, vil brukeren få pushmeldinger om dette.

 

Fra «møter» til «aktiviteter»

I forbindelse med at vi utvider funksjonaliteten, vil begrepet «møter» erstattes med «aktiviteter» ulike steder i appen. Campfire-appen kan brukes til mer enn møter, eg. gjøre seg klar til kampanje. Det gjør at du kan bruke ulike aktivitetstyper i løsningen for å sikre beste praksis i organisasjonen.

 

Selvbetjent passordadministrasjon

Brukere av Campfire kan nå, via en link i påloggingsbildet til appen, selv gjennomføre nullstilling av eget passord.

 

Autogenerert sammendrag

Nå med ny og mer moderne layout. Fra detaljvisningen kan man med ett trykk opprette et PDF-dokument som dokumenterer all tilgjengelig informasjon om aktiviteten blant annet:

 • Beskrivelse (når, hvor, hvem)
 • Type og status
 • Sjekkliste-punkter
 • Bilder med kommentarer
 • Påminnelser med dato, ansvarlig og status
 • Neste aktivitet


  PDF-filen som opprettes kan lagres eller sendes med epost.

 

 

C4Nytt C4 Dashboard


Contendos nye plattform har blitt enda bedre

Bildegalleri

Kunder har nå tilgang på en ny, webbasert applikasjon for evaluering av bilder. Modulen heter Bildegalleri (på engelsk: «Image Gallery») og er en banebrytende enkel løsning å ta i bruk. Alle bilder som tas via Campfire-appen i forbindelse med aktivitetsgjennomføring, havner i Bildegalleriet. For å evaluere og jobbe effektivt med bildene kan brukeren gjøre filtreringer på dato, butikk, kampanjetype mm. slik at det blir enkelt å jobbe med relevante utvalg av bilder som er aktuelle:

1. Jobbe med filtre


For å jobbe effektivt med bildene, brukes filterfunksjoner for å skaffe et relevant utvalg.

 

2. Jobbe med utvalg

Fra det nye web-grensesnittet ser en informasjon om bildet som er tatt (eg. hvem har tatt det, når, i hvilken butikk, hvilken sone det er tatt i mm.). Her vurderes/evalueres bildene ved å legge inn «likes» og skrive kommentarer. Kommentarene stemples med dato og forfatter – transparent på alle grenseflater/plattformer.

Flere bilder som skal evalueres?
Har du flere bilder som skal evalueres, bruker du «neste»-knappen, så går du videre i utvalget. Såre enkelt!!!

 


I tiden som kommer vil det komme mange nyheter i denne løsningen. Følg med, og kom gjerne med tanker og forslag til ønsket funksjonalitet.

 

Les mere om nyhetene i vår release info på nett: https://www.contendo.no/release 

Rettede feil

Alle releaser inkluderer retting av avdekkede feil og mangler. I denne releasen er blant annet følgende saker adressert:

CampfireCampfire

 • Noen skjermbilder skalerte dårlig på tvers av ulike mobile enheter, spesielt telefoner med små skjermer og nettbrett. Dette er nå forbedret.
 • Det er nå mulig å bla når sjekklister i aktivitetsgjennomføring inneholder flere punkter enn det som kan vises på siden.
 • Feilmeldinger og håndtering av situasjoner der Campfire ikke få kontakt med server er forbedret for å sikre stabilitet.

https://www.contendo.no/support  finner du svar på «Ofte stilte spørsmål», og mulighet for å sende oss spørsmål, saker eller kommentarer. Send oss gjerne innspill på funksjonalitet du savner, eller mener kan forbedres.