Lysaker 08.04.19

Nyheter i Campfire 5.4

Sveip-funksjonalitet

For flytting av leads til og fra pool.

Hold og dra til venstre for å aktivere flyttefunksjon mellom pool og ringeliste. Swipe

Velkomstskjerm på brukerens språk

Informasjons bilder som vises ved pålogging vises nå på brukerens prefererte språk.

 

Inkluder animasjon i karusell

Karusellen for aktivitetgjennomføring kan nå vise en egen side som en oppsummering av aktiviteten, hvor det kan inkluderes et bilde med/uten animasjon basert på hva brukeren har registrert i gjennomføringen. Hvilket bilde som vises regelstyres basert på registrert informasjon. Ta kontakt for at vi sammen skal se på og sette opp regler for hvordan denne funksjonen kan benyttes hos deg.

Eksempel på resultatbilder som kan vises som kvittering på en møtegjennomføring: Karusellanimasjon

Min butikk i topplisten

Topplistene på butikk-/firmanivå viser nå hvordan butikken man har klikket inn på ligger an forhold til andre butikker. Listen viser nå plassering til valgt butikk, med de 3 nærmeste butikkene over og under i lista. I tillegg vises listetoppen. 

 

Nyheter i Leading the Team

Møtenotater lettere tilgjengelig

Detaljer for et møte viser nå registrerte notater i tillegg til møtebeskrivelsen.

 

Info om eier av møte

Møtedetaljer viser nå hvilken person som opprettet møtet

 

Score på fullførte møter

Hvis møtetypen inneholder funksjon for vurdering vil oppnådd score nå vises på oversikten over fullførte møter.